Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Vukovara

Baza natječaja

Stipendije Grada Vukovara

Rok za prijavu: 28.10.2011.

Kontakt institucija: Grad Vukovar
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija studentima iz proračunskih sredstava Grada Vukovara
i iz posebno prikupljenih sredstava (donacija)

Raspisuje se Natječaj za dodjelu stipendija iz proračunskih sredstava Grada Vukovara s početkom isplate za akademsku godinu 2011./2012. i to:

 • ukupno 5 stipendija za studente prve godine studija, od čega 3 stipendije za deficitarna zanimanja,
 • ukupno 10 stipendija za studente druge i viših godina studija, od čega 5 stipendija za deficitarna zanimanja,
 • iznos stipendije je 800,00 kn mjesečno, s tim da je za studente koji studiraju u Vukovaru i sve koji koriste besplatan prijevoz, iznos stipendije 600,00 kn mjesečno.

Uvjeti za dodjelu stipendije:

 • državljanstvo Republike Hrvatske
 • prebivalište na području Grada Vukovara
 • status redovitog studenta prve i viših godina studija u Republici Hrvatskoj,
 • student ne smije imati odobrenu stipendiju ili kredit od strane drugog subjekta.

Prijave za dodjelu stipendija dostaviti u roku 8 dana od dana objave Natječaja u Vukovarskim novinama na adresu:

Grad Vukovar, Ulica dr. Franje Tuđmana br. 1, Vukovar, s naznakom "Za natječaj za dodjelu stipendije Grada Vukovara"

Uz prijavnicu je potrebno priložiti sljedeće:

 • uvjerenje o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
 • presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu,
 • uvjerenje o upisu na fakultet u Republici Hrvatskoj za tekuću akademsku godinu,
 • ovjereni prijepis ocjena s prosjekom prethodne godine školovanja,
 • uvjerenje ukoliko je student bez jednog ili oba roditelja,
 • uvjerenje ukoliko je roditelj studenta invalid 80 % i više,
 • uvjerenje ukoliko obitelj studenta prima socijalnu pomoć,
 • uvjerenje ukoliko obitelj studenta prima dječji dodatak,
 • izjavu da student ne prima stipendiju ili kredit od strane drugog subjekta (Izjavu napisati vlastoručno)
 • izjavu o zajedničkom kućanstvu (popuniti na prijavnici),
 • potvrda roditelja o HRVI ili branitelja Domovinskog rata.

Pod uvjetima i mjerilima iz ovog Natječaja i temeljem utvrđene liste prioriteta za dodjelu stipendija dodijeljivati će se i stipendije iz posebno prikupljenih sredstava (donacija) koja pristignu nakon objave ovog Natječaja. Broj ovih stipendija i njihov iznos određuju donatori.

PRIJAVNICA se može preuzeti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti (ured 13 / II. kat) ili na web stranici Grada Vukovara. (http://www.vukovar.hr/ )

Potrebne informacije po ovom Natječaju mogu se dobiti na telefon: 032/456-543 i 456-542.

 

Materijali

Prijavnica (41 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu