Početna stranica > Baza natječaja > Studentski krediti Grada Županje

Baza natječaja

Studentski krediti Grada Županje

Rok za prijavu: 14.11.2011.

Kontakt institucija: Grad Županja
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E ČA J

za dodjelu studentskih kredita Grada Županja za školsku godinu 2011/12.

Grad Županja za školsku godinu 2011/12. dodjeljuje studentske kredite putem Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb u iznosu od 600,00 kn mjesečno. Pravo natjecanja imaju redovni studenti od prve godine studija i nadalje s prebivalištem na području Grada Županja.

II.

Zahtjevi za dodjelu studentskog kredita dostavljaju se do 14. studenog 2011. godine na adresu:

Grad Županja, Gradska služba, Strossmayerova 1, sa naznakom: «Za studentski kredit».

Uz zahtjev za dodjelu studentskog kredita potrebno je priložiti:

  • Presliku Domovnice
  • Presliku Rodnog lista
  • Uvjerenje o upisu na fakultet u šk. god.2011/12.-original
  • Preslike svjedodžbi o završenom I., II., III., IV, razredu SSS, te presliku svjedodžbe o završenoj maturi ili ovjereni prijepis ocjena prethodnih godina studija
  • Preslika svih popunjenih stranica indeksa
  • Potvrdu o prebivalištu na području Grada Županja-original

Zahtjevi dostavljeni izvan roka kao i zahtjevi uz koje nisu priloženi potrebni (od 1-6) neće se razmatrati.

III.

Korisnik kredita dužan je nakon završetka studija raditi na području grada Županja, onoliko vremena koliko je primao kredit, ako postoji potreba u Gradu Županja za njegovim profilom zanimanja.

Uvjeti korištenja i vraćanja studentskog kredita bit će regulirani Ugovorom o kreditu i Ugovorom o međusobnim pravima i obvezama.

 

Materijali

Prijavnica za kredit (297 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu