Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Brodsko-posavske županije

Baza natječaja

Stipendije Brodsko-posavske županije

Rok za prijavu: 29.12.2011.

Kontakt institucija: Brodsko - posavska županija
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu stipendija redovnim studentima,
akademske godine 2011./2012.
s područja Brodsko-posavske županije

I.
Pravo sudjelovanja na Javnom natječaju za dodjelu stipendija imaju redovni studenti, za vrijeme trajanja studija, a koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

 • da su državljani Republike Hrvatske s mjestom prebivališta u Brodsko-posavskoj županiji,
 • da su redovni studenti stručnog ili sveučilišnog preddiplomskog, diplomskog ili integriranog diplomskog sveučilišnog studija u Republici Hrvatskoj,
 • da nisu stariji od 22 godina života, za studente prve godine studija,
 • da su upisali studij za deficitarno zanimanje za područje Brodsko-posavske županije
 • da su kao studenti prve godine studija ostvarili u 3. i 4. razredu srednje škole najmanju prosječnu ocjenu 4,5 , odnosno studenti viših godina studija, najmanju prosječnu ocjenu 3,00,
 • da im prosječni mjesečni prihod po članu obitelji u prethodna tri mjeseca ne prelazi iznos 30% iznad neoporezivog dijela mjesečne plaće (2.340,00 kuna), prema propisima Republike Hrvatske,
 • da studenti ili član obitelji ne ostvaruju stipendiju ili drugu vrstu potpore, osim ako su iz obitelji s troje ili više djece koja se školuju ili uzdržavaju.

II.
Deficitarna zanimanja za dodjelu stipendije za područje Brodsko-posavske županije za akademsku 2011./2012. su:

 • profesor-ica engleskog jezika,
 • profesor-ica njemačkog jezika,
 • profesor-ica matematike,
 • profesor-ica fizike,
 • profesor informatike, informatičar
 • profesor-ica pedagogije,
 • profesor-ica likovnog,
 • magistar-magistrica farmacije,
 • inženjer-ka građevine,
 • inženjer-ka arhitekture,
 • inženjer-ka elektrotehnike,
 • inženjer-ka informatike,
 • prvostupnik-ica sestrinstva.

Kriteriji za dodjelu stipendija su:

 • opći uspjeh prethodnog školovanja,
 • godina studija,
 • materijalni status,
 • sudjelovanje u Domovinskom ratu roditelja-staratelja,

III.
Za fiskalnu 2012.dodjeljuju se 23 stipendije. Stipendija se stavlja u korištenje nakon zaključenog Ugovora o korištenju stipendije, a isplaćuje se za fiskalnu godinu, u iznosu od 800,00 kuna mjesečno, kao subvencija za troškove smještaja, prehrane, prijevoza i literature.

IV.
Prijave se podnose isključivo popunjavanjem obrasca koji se može dobiti u Upravnom odjelu za obrazovanje šport i kulturu, Brodsko-posavske županije, Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br. 1. soba 302., treći kat, ili na web stranici Županije (www.bpz.hr). Nepotpuno popunjene i ne potpisane prijave neće se uzeti u razmatranje.

V.
Uz prijavu treba priložiti sljedeće dokumente:
1.potvrdu o prebivalištu izdanu od MUP-a,
2.domovnicu (preslika),
3.potvrdu o upisu studija u akademsku godinu 2011./2012.,
4.ovjerena preslika svjedodžbe 3. i 4. razreda srednje škole (za studente prve godine), a studenti viših godina potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena s prethodne godine studija,
5.izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva vlastoručno napisana i potpisana,
6.službene potvrde o svim prihodima članova zajedničkog domaćinstva (prosječni mjesečni prihod obitelji u protekla tri mjeseca), za nezaposlene potvrda Zavoda za zapošljavanje,
7.potvrdu o sudjelovanju u Domovinskom ratu roditelja-staratelja, izdanu od nadležnog Ureda za obranu ili Policijske uprave

VI.
Rok podnošenja popunjenih prijava je 15 dana od dana objave Javnog natječaja na adresu:
Brodsko-posavska županija
Komisija za stipendiranje studenata
Petra Krešimira IV
35000 Slavonski Brod

VII.
Nakon isteka roka za podnošenje prijave Komisija za stipendiranje studenata u skladu s Odlukom o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija iz sredstava županijskog proračuna Brodsko-posavske županije izvršit će se izbor kandidata . Prijedlog liste prioriteta objavit će se na web stranicama Brodsko-posavske županije na koju može svaki kandidat podnijeti prigovor Komisiji za dodjelu stipendija u roku 8 dana od dana objavljivanja liste prioriteta . Odluka Komisije o prigovoru je konačna. Na temelju konačne liste Komisija donosi pojedinačne Odluke o dodjeli stipendije.

 

Materijali

Natječaj i prijavnica (381 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu