Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Ivanca

Baza natječaja

Stipendije Grada Ivanca

Rok za prijavu: 07.11.2012.

Kontakt institucija: Grad Ivanec
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija Grada Ivanca
za akademsku godinu 2012./13.

Grad Ivanec u akademskoj godini 2012./13. dodijeliti će 36 stipendija u iznosu od 500,00 kuna mjesečno za studente I. i narednih godina studija, na temelju socijalnog statusa i drugih socijalnih prilika obitelji kandidata, uspjeha u školovanju odnosno studiju te za deficitarna zanimanja.

Stipendija se dodjeljuje za 10 mjeseci, i to za razdoblje listopad – srpanj tekuće akademske godine.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju studeni koji udovoljavaju sljedećim općim uvjetima:

 • da su državljani Republike Hrvatske,
 • da su redoviti studenti s prebivalištem na području Grada Ivanca,
 • da su završili zadnja dva razreda srednje škole (studenti I. godine studija) s najmanjom prosječnom ocjenom od 4,00, odnosno s najmanjom prosječnom ocjenom od 2,5 za položene ispite iz prethodne godine studija (studenti II. i viših godina studija),
 • da im prosječni mjesečni ukupni neto prihod po članu domaćinstva u prethodna tri mjeseca prije raspisivanja natječaja ne prelazi iznos od 2.500,00 kuna, 
 • da nisu navršili 27 godina života,
 • da nisu korisnici drugih stipendija.

Uz zamolbu za dodjelu stipendije obavezno se prilaže sljedeća dokumentacija:

 • preslika osobne iskaznice i OIB,
 • potvrda fakulteta o redovitom upisu u akademsku godinu 2012./13, u svrhu ostvarivanja prava na stipendiju,
 • preslika svjedodžbi posljednja dva završena razreda srednje škole (za studente I. godine studija),
 • prijepis ocjena položenih ispita prethodne godine studija (za studente od II. godine studija na dalje),
 • preslike diploma za sudjelovanje na državnom ili međunarodnom natjecanju, te za osvojeno 1., 2. ili 3 mjesto na državnom ili međunarodnom natjecanju, 2011. i 2012. godine u programima koje donosi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske (za studente I. godine studija),
 • dokumentacija o postignutim rezultatima u znanstveno-stručnim i drugim odgovarajućim radovima i uspjesima u struci (sudjelovanje na državnom i međunarodnom natjecanju, osvajanje jedne od prve tri nagrade na državnom i međunarodnom natjecanju, nagrada rektora ili dekana, rad objavljen u recenziranoj znanstvenoj ili stručnoj publikaciji, sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom, umjetničkom ili sličnom projektu ili samostalan znanstveno-istraživački, umjetnički ili sličan projekt - za studente II. i viših godina studija)
 • prosjek neto plaće/mirovine za prethodna tri mjeseca tekuće kalendarske godine za svakog zaposlenog člana kućanstva (srpanj, kolovoz, rujan),
 • potvrda nadležnog Zavoda za zapošljavanje za nezaposlenog člana kućanstva,
 • izjava o broju članova kućanstva (obrazac u knjižari).

 

Prijave kandidata dostavljaju se na adresu:

Grad Ivanec
Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti
Trg hrvatskih ivanovaca 9B
42240 Ivanec

Rok za podnošenje dokumentacije je 15 dana od objave natječaja u Varaždinskim vijestima, odnosno zaključno sa 7. studeni 2012. godine.

Detaljnije informacije nalaze se na web stranicama grada Ivanca.


 

 

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Grada Ivanca (2012)
Stipendije Grada Ivanca (2010)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu