Početna stranica > Baza natječaja > Studentski krediti Grada Bjelovara

Baza natječaja

Studentski krediti Grada Bjelovara

Rok za prijavu: 09.11.2012.

Kontakt institucija: Grad Bjelovar
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

NATJEČAJ
za dodjelu povlaštenih kredita studentima s područja Grada Bjelovara

Grad Bjelovar će u akademskoj godini 2012./2013. odobravati kredite studentima hrvatskih ili europskih visokoškolskih javnih ustanova ili ustanova s pravom javnosti. Krediti će se odobravati sukladno Pravilniku o pravima i obvezama korisnika povlaštenih studentskih kredita.


Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu kredita imaju studenti preddiplomskih i diplomskih studija, državljani Republike Hrvatske, a čiji roditelji imaju prebivalište na području Grada Bjelovara neprekidno najmanje dvije godine prije objave natječaja.


U slučaju prijave većeg broja kandidata, pri odobravanju kredita prednost imaju studenti koji su na višim godinama studija i postižu viši prosjek ocjena.
 

Povlašteni krediti za preddiplomske i diplomske studije odobravaju se:

 • za studije na području Grada Bjelovara u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna mjesečno,
 • za studije na području Republike Hrvatske ( izvan Grada Bjelovara ) u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 kuna mjesečno
 • za studije u inozemstvu u iznosu od 2.000,00 do 4.000,00 kuna mjesečno

Povlaštena kamatna stopa je 8,49 %(valutna klauzula EURO). Grad Bjelovar podmiruje troškove obrade kredita kao i kamate tijekom isplate.
Visina kredita, vrijeme korištenja, prestanak prava, obveza povratka povlaštenog kredita, sredstva osiguranja i ostalo regulirat će se ugovorom o kreditu između podnositelja zahtjeva i SG- SPLITSKE BANKE.
 

Dokumenti potrebiti za sudjelovanje na natječaju:

 • Prijava na natječaj sa prijedlogom mjesečnog iznosa kredita i brojem godina korištenja kredita
 • Potvrda o upisu na studij s naznakom smjera i studijske grupe
 • Za studente I. godine -preslika sve četiri svjedodžbe završene srednje škole i završnog ispita
 • za studente viših godina - prijepis ocjena položenih ispita
 • Domovnica
 • Uvjerenje o prebivalištu
 • Preslika osobne iskaznice roditelja
   

Kredit se može odobriti samo onim kandidatima koji ne primaju naknadu, kredit ili stipendiju iz drugih izvora. Rok prijave je 15 dana od dana objave natječaja.
Molbe s potrebitom dokumentacijom dostaviti na adresu:

GRAD BJELOVAR, Upravni odjel za društvene djelatnosti,

Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 BJELOVAR, s naznakom " KREDITI "
 

O rezultatima natječaja kandidati će bitiobaviješteni u roku 30 dana od zaključivanja natječaja.
 

 

 

Pro?logodi?nji natječaji

Studentski krediti Grada Bjelovara (2010)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu