Početna stranica > Baza natječaja > Stipendija Zaklade 'British Scholarship Trust'

Baza natječaja

Stipendija Zaklade 'British Scholarship Trust'

Rok za prijavu: 10.02.2006.

Kontakt institucija: Institut za razvoj obrazovanja
Razina studija: kraći studijski program
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Ujedinjeno Kraljevstvo

 

Natječaj za dodjelu stipendija Zaklade "British Scholarship Trust" za akademsku godinu 2006./2007.

Rok: 10. veljače 2006.


Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i
Zaklada "British Scholarship Trust"


Pozivaju zainteresirane znanstvene novake i asistente s visokih učilišta i znanstvenoistraživačkih instituta u RH na podnošenje prijave za dodjelu stipendije za znanstveno istraživanje na britanskim sveučilištima u trajanju od 1-6 mjeseci tijekom akad. g. 2006./2007. (prosječni boravak 1-3 mjeseca).
Dobna granica je 30 godina navršenih do 1. listopada 2006.
Prednost imaju kandidati koji nisu provodili znanstveno istraživanje u inozemstvu.

Prijava uključuje:

  • prijavni obrazac
  • prijedlog istraživačkog projekta na engleskom jeziku (1 stranica). Ukoliko se traži boravak dulji od tri mjeseca, potrebno je dodatno pojašnjenje
  • životopis na engleskom jeziku
  • kopiju diplome dodiplomskog studija (neovjerena kopija diplome na hrvatskom jeziku i ovjeren prijevod na engleski jezik)
  •  kopiju diplome poslijediplomskog studija (neovjerena kopija diplome na hrvatskom jeziku i ovjeren prijevod na engleski jezik – samo za kandidate koji u vrijeme prijave imaju akademski naziv magistra znanosti)
  • prijepis ocjena poslijediplomskog studija i ovjeren prijevod na engleski jezik. Kandidati koji su u trenutku prijave u tijeku poslijediplomskog studija trebaju priložiti prijepis ocjena položenih ispita
  • dvije preporuke na engleskom jeziku
  • jednu fotografiju
  • kopiju domovnice (neovjerenu)
  • dokaz o poznavanju engleskog jezika (ocjene na kraju srednjeg školovanja ili ocjene tijekom studija ili potvrda škole za strane jezike ili rezultat međunarodnog testa iz engleskog jezika npr. IELTS/TOEFL).

Kandidati u prijavnom obrascu trebaju navesti jedno ili više britanskih sveučilišta na kojima bi željeli realizirati stipendiju. Preporuča se da kandidati najkasnije do travnja osiguraju dopis britanskog znanstvenika koji bi prihvatio mentorstvo. Kad bude objavljeno koji su kandidati uvršteni u uži izbor, britanski znanstvenik šalje dopis izravno zakladi „British Scholarship Trust“ prije donošenja konačne odluke.

Prijavu koja uključuje stavke od 1-9 potrebno je poslati do 10. veljače 2006. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa izabrat će kandidate čije će prijave biti uvrštene u uži izbor. Konačnu odluku o dodjeljivanju stipendije donosi "British Scholarship Trust" u svibnju 2006. Putne troškove snosi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, a troškove boravka "British Scholarship Trust". Ne postoji mogućnost snošenja troškova razdoblja studija na britanskom sveučilištu.

Informacije o zakladi "British Scholarship Trust": www.britishscholarshiptrust.org  
Upiti vezano uz postupak prijave: Marija.Crnic@mzos.hr  

Prijave šaljite na adresu:
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA
Uprava za međunarodnu suradnju
Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb
s naznakom: "Stipendije za studijski boravak u Velikoj Britaniji"

 

Materijali

Prijavni obrazac / Application form (119 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu