Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Drniša - socijalni status

Baza natječaja

Stipendije Grada Drniša - socijalni status

Rok za prijavu: 13.11.2012.

Kontakt institucija: Grad Drniš
Razina studija: preddiplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

NATJEČAJ
ZA POTPORE STUDENTIMA
SLABIJEG IMOVNOG STANJA
U ŠK. GODINI 2012/2013.


Studentske potpore dodjeljuje Grad Drniš za školsku godinu 2012/2013. Odobrava se 10 studentskih potpora u jednokratnom iznosu od 5.000,00 kuna.

UVJETI NATJEČAJA
Pravo na potporu ostvaruju studenti koji upisuju prvi put drugu, treću i više godine studija na visokoškolskim ustanovama u 2012/2013 godini.
Pravo na potporu ne mogu ostvariti studenti koji se obrazuju uz rad ili su korisnici nekih drugih oblika potpore s osnove školovanja.
Pravo natjecanja za potporu imaju kandidati koji su ostvarili prosjek primanja po članu domaćinstva prethodne godine do gornje granice za ostvarivanje prava na dječji doplatak koji važi za tekuću godinu. (1.663,00 kn)
U slučaju da dva kandidata imaju istu visinu primanja pravo na potporu ostvaruje kandidat koji ima veći prosjek ocjena za prethodnu godinu.
 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

  • potvrda o isplaćenim plaćama roditelja u posljednja tri mjeseca (uvjerenje iz financijsko-računovodstvene službe gdje roditelji rade)
  • potvrda o isplaćenim mirovinama roditelja u posljednja tri mjeseca
  • potvrda Zavoda za zapošljavanje u slučaju nezaposlenosti roditelja
  • potvrda o pohađanju škole ili visokoškolskih ustanova braće i sestara
  • izjava o broju članova domaćinstva,
  • potvrda o redovnom upisu u školsku godinu 2012/2013.,
  • potvrda o prosjeku ocjena za prethodnu godinu,
  • uvjerenje o prebivalištu ili preslik osobne iskaznice,
  • izjava da nije korisnik nekih drugih oblika novčane potpore s osnove školovanja, ovjerenu kod Javnog bilježnika.

Prijave s kompletnom dokumentacijom podnose se pisarnici Gradske uprave Grada Drniša, Trg Kralja Tomislava 1, u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja na oglasnoj ploči Grada Drniša i Radio postaji Drniš. Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči Grada Drniša dana 5. studenog 2012 godine.

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu