Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Splita za socijalno ugrožene

Baza natječaja

Stipendije Grada Splita za socijalno ugrožene

Rok za prijavu: 30.11.2012.

Kontakt institucija: Grad Split
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij, stručni studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima iz socijalno ugroženih obitelji

Pomoć za školovanje koju dodjeljuje Grad Split namijenjena je učenicima srednjih škola i studentima iz socijalno ugroženih obitelji koji se školuju u Republici Hrvatskoj.
 

Za školsku/akademsku 2012./2013. godinu odobrava se 30 učeničkih i 50 studentskih stipendija u iznosima:
• 600,00 kuna mjesečno za učenike srednjih škola koji se školuju u Splitu;
• 800,00 kuna mjesečno za učenike srednjih škola koji se školuju izvan Splita;
• 800,00 kuna mjesečno za studente koji se školuju u Splitu;
• 1.000,00 kuna mjesečno za studente koji se školuju izvan Splita.

Pravo sudjelovanja u natječaju za dodjelu stipendija imaju učenici srednjih škola i studenti sveučilišnih i stručnih studija u Republici Hrvatskoj koji ispunjavaju ove uvjete:
• sudionik natječaja i oba roditelja ili skrbnik imaju prebivalište na području Grada Splita neprekinuto 3 (tri) godine do dana objavljivanja natječaja,
• obitelj sudionika natječaja prima pomoć za uzdržavanje od Centra za socijalnu skrb Split,
• učenik, odnosno student je dijete samohranog roditelja,
• učenik, odnosno student je redovno upisan u tekuću školsku/ akademsku godinu,
• učenik, odnosno student ne prima stipendiju za školovanje po drugoj osnovi.

Prijava na natječaj za dodjelu stipendija podnosi se na obrascu koji se može predići na Internet stranici www.split.hr ili u Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu Grada Splita svakog radnog dana od 9.00 do 13.00 sati. Prijava se upućuje preporučenom poštom na adresu Grad Split - Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu (Split, Obala kneza Branimira 17) s naznakom “Prijava za dodjelu stipendije”, a može se i osobno predati u Centralnoj pisarnici Grada Splita na istoj adresi.
Prijava na natječaj može se podnijeti u roku 15 (petnaest) dana računajući od dana objave natječaja.

O rezultatima natječaja sudionici će biti obaviješteni u roku 30 (trideset) dana od dana zaključenja natječaja.

POTREBNE ISPRAVE:

  • Preslika domovnice
  • Uvjerenje o prebivalištu za podnositelja prijave (izvornik ne stariji od 6 mjeseci)
  • Uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja/ skrbnika (izvornici ne stariji od 6 mjeseci) ili preslike osobnih iskaznica izdatih prije 3 ili više godina
  • Presliku rješenja Centra za socijalnu skrb o pravu na pomoć za uzdržavanje
  • Presliku rješenja Centra za socijalnu skrb o pravu na privremeno uzdržavanje djeteta ili presliku izvatka iz matice umrlih (samo za dijete samohranog roditelja)
  • Potvrda o redovnom upisu u školsku/akademsku 2012./2013. godinu
  • Ovjereni prijepis ocjena s izračunatim prosjekom za prethodnu godinu školovanja
  • Izjava o ne primanju stipendije po drugoj osnovi
  • Izjava o članovima obiteljskog kućanstva

Prijave dostavljene izvan roka ili bez potrebnih isprava neće se uzeti u razmatranje.
 

 

Materijali

Prijava za natječaj (98 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu