Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Zaklade British Scholarship Trust

Baza natječaja

Stipendije Zaklade British Scholarship Trust

Rok za prijavu: 01.03.2013.

Kontakt institucija: Agencija za mobilnost i programe EU
Razina studija: radni posjet, program profesionalnog usavršavanja
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Ujedinjeno Kraljevstvo

 

Stipendije zaklade ''British Scholarship Trust''
 

Rok: 1. ožujka 2013.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, Agencija za mobilnost i programe Europske unije i zaklada ''British Scholarship Trust'' pozivaju zainteresirane znanstvene novake i asistente s visokih učilišta i znanstvenoistraživačkih instituta u RH na podnošenje prijave za dodjelu stipendije za znanstveno istraživanje na britanskim sveučilištima u trajanju od 1-3 mjeseca tijekom akad. g. 2013./2014. Pravo prijave imaju kandidati koji do 1. listopada 2013. neće navršiti 30 godina. Prednost imaju kandidati koji nisu provodili znanstveno istraživanje u inozemstvu.

Prijava uključuje sljedeće priloge koje treba dostaviti u dva primjerka (original i kopiju):

 • prijavni obrazac;
 • prijedlog istraživačkog projekta na engleskom jeziku (1 stranica).
 • životopis na engleskom jeziku;
 • kopiju diplome:
 • a) za kandidate koji su upisali studij prije uvođenja Bolonjskog procesa: kopiju diplome dodiplomskog studija (neovjerena kopija diplome na hrvatskom jeziku i ovjeren prijevod na engleski jezik);
 • b) za kandidate koji su upisali studij nakon uvođenja Bolonjskog procesa: kopiju diplome diplomskog studija (neovjerena kopija diplome na hrvatskom jeziku i ovjeren prijevod na engleski jezik);
 • kopiju diplome poslijediplomskog studija (neovjerena kopija diplome na hrvatskom jeziku i ovjeren prijevod na engleski jezik - samo za kandidate koji u vrijeme prijave imaju akademski naziv magistra znanosti po predbolonjskim programima);
 • prijepis ocjena poslijediplomskog studija i ovjeren prijevod na engleski jezik; kandidati koji su u trenutku prijave u tijeku poslijediplomskog studija trebaju priložiti prijepis ocjena položenih ispita;
 • dvije preporuke na engleskom jeziku;
 • jednu fotografiju;
 • kopiju domovnice (neovjerenu);
 • dokaz o poznavanju engleskog jezika (jedna od sljedećih mogućnosti):
 • a) ocjene na kraju srednjeg školovanja (neovjerena kopija svjedodžbe na hrvatskom jeziku i ovjeren prijevod na engleski jezik);
 • b) ocjene tijekom studija (neovjerena kopija stranice u indeksu i ovjeren prijevod na engleski jezik ili potvrda fakulteta na engleskom jeziku ili na hrvatskom s ovjerenim prijevodom);
 • c) potvrda škole za strane jezike (na engleskom jeziku ili na hrvatskom s ovjerenim prijevodom);
 • d) rezultat međunarodnog testa iz engleskog jezika (npr. IELTS/TOEFL).

Kandidati u prijavnom obrascu trebaju navesti jedno ili više britanskih sveučilišta na kojima bi željeli realizirati stipendiju. Preporuča se da kandidati osiguraju pismo britanskog znanstvenika koji bi prihvatio mentorstvo i dostave ga zajedno s prijavom do 1. ožujka 2013.

U suprotnom, kad kandidat primi obavijest da je njegova prijava uvrštena u uži izbor, (najkasnije do travnja 2013.) britanski znanstvenik, mentor treba poslati prihvatno pismo izravno zakladi ''British Scholarship Trust'' prije donošenja konačne odluke.

Prijavu je potrebno poslati do 1. ožujka 2013. na dolje navedenu adresu. Agencija za mobilnost i programe Europske unije i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izabrat će kandidate čije će prijave biti proslijeđene u Veliku Britaniju do 1. travnja 2013. godine. Konačnu odluku o dodjeljivanju stipendije donosi ''British Scholarship Trust'' u svibnju 2013. godine. Putne troškove snosi Agencija za mobilnost i programe Europske unije, a troškove boravka ''British Scholarship Trust''. Ne postoji mogućnost snošenja troškova razdoblja studija na britanskom sveučilištu.

Detaljne informacije o stipendiji i zakladi ''British Scholarship Trust''.

Prijave šaljite na adresu:
AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Gajeva 22, 10000 Zagreb
s naznakom: ''Stipendije za studijski boravak u Velikoj Britaniji''

kontakt: bilaterala@mobilnost.hr
tel.: +385 1 5005 635

 

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu