Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Poreča

Baza natječaja

Stipendije Grada Poreča

Rok za prijavu: 31.10.2013.

Kontakt institucija: Grad Poreč
Razina studija: nije definirano
Područje studija: prirodne znanosti, tehničke znanosti, biomedicina i zdravstvo, društvene znanosti, humanističke znanosti, umjetničko područje
Mjesto studija: Hrvatska

 

NATJEČAJ

ZA DODJELU UČENIČKIH I STUDENTSKIH STIPENDIJA

U ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ 2013./2014. GODINI

I.

U školskoj/akademskoj 2013./2014. godini Grad Poreč-Parenzo dodijeliti će:

 • četiri (4) stipendije učenicima srednjih škola, od kojih se dvije (2) stipendije financiraju iz sredstava socijalnog programa Grada Poreča-Parenzo
 • dvadesetdvije (22) stipendije studentima visokoobrazovnih ustanova, od kojih se tri (3) stipendije financiraju iz sredstava socijalnog programa Grada Poreča-Parenzo.

II.

Devetnaest (19) studentskih stipendija se dodjeljuju za sljedeća područja studija:

 • područje društvenih i humanističkih znanosti i umjetničko područje 9 stipendija,
 • područje tehničkih i prirodnih znanosti 5 stipendija,
 • područje biomedicinskih i biotehničkih znanosti 3 stipendije,
 • područja deficitarnih zanimanja 2 stipendije.

Tri (3) studentske stipendije koje se financiraju iz sredstava socijalnog programa Grada dodjeljuju se neovisno o području studija.

Deficitarna zanimanja za akademsku 2013./2014. godinu su sljedeća zanimanja: doktor medicine i profesor fizike i matematike.

III.

Visina stipendija iznosit će mjesečno:

 • za učenike 600,00 kn
 • za studente 800,00 kn

Visina stipendija za deficitarna zanimanja iznositi će mjesečno:

 • 1.600 kn

Visina stipendija po socijalnom programu iznosit će mjesečno:

 • za učenike 1.100 kn
 • za studente 1.600 kn

IV.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju učenici i studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

 • svi :

1. da su državljani Republike Hrvatske,

2. da je njihovo prebivalište, kao i prebivalište njihovih roditelja na području Grada Poreča-Parenzo, te da tijekom školovanja/studiranja stanuju u mjestu školovanja/studiranja, odnosno izvan mjesta prebivališta roditelja,

 • učenici:
 • da se školuju u srednjim školama izvan područja Grada Poreča-Parenzo za programe kojih nema u srednjim školama Grada Poreča-Parenzo,
 • da za vrijeme školovanja borave u učeničkim domovima,
 • da u prethodnoj godini školovanja imaju prosjek ocjena najmanje 4,00,
 • studenti:
 • da su redovni studenti preddiplomskog, diplomskog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog studija (bolonjski programi), te dodiplomskog studija (stari program),
 • da nisu stariji od 26 godina,
 • da imaju prosjek ocjena prethodne godine školovanja najmanje 3,50 - studenti prve godine studija, odnosno 3,00 – student viših godina studija.

V.

Uvjeti i kriteriji dodjele stipendije utvrđeni su odredbama Odluke o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija („Službeni glasnik Grada Poreča” broj 11/12), koja se objavljuje uz ovaj Natječaj.

VI.

Molbe za dodjelu stipendija podnose se na obrascu koji se može dobiti u prijamnoj kancelariji (pisarnici) Grada Poreča-Parenzo, Obala m. Tita 4, soba broj 4 u prizemlju i na internetskim stranicama Grada Poreča-Parenzo (http://www.porec.hr/) u rubrici „Natječaji“.

Molbe se dostavljaju u zatvorenim omotnicama ili putem pošte na adresu: Grad Poreč-Parenzo, Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, Poreč-Parenzo, Obala m. Tita br. 4, s naznakom Ne otvaraj – natječaj za dodjelu stipendija” ili osobno u prijamnu kancelariju (pisarnicu) gradske uprave Grada Poreča-Parenzo na istoj adresi.

Na poleđini obrasca navedena je sva potrebna dokumentacija koja se prilaže kao dokaz o ispunjavanju uvjeta za dodjelu stipendije.

Bodovanje će se vršiti na temelju dokumentacije priložene uz molbu.

VII.

Natječaj traje do 31. listopada 2013. godine.

Molbe za dodjelu stipendije predaju se do isteka tog roka.

Molbe koje nisu podnesene na obrascu, koje su predane izvan roka ili su nepotpune neće se razmatrati.

VIII.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Grada Poreča-Parenzo odmah po donošenju listi o dodjeli stipendija (posebno za učenike, posebno za studente, a kojima se utvrđuju: kandidati koji ostvaruju stipendije iz socijalnog programa, kandidati koji ostvaruju stipendije na temelju uspjeha odnosno bodova, kao i koji kandidati ostvaruju pravo na stipendije za deficitarna zanimanja), te na temelju listi odgovarajućih odluka o dodjeli stipendija

Liste i odluke donosi Gradonačelnik.

IX.

Stipendija se odobrava za vrijeme trajanja obrazovnog programa propisanog statutom obrazovne ustanove koju korisnik stipendije pohađa.

Nakon ostvarenog prava na stipendiju, korisnik nastavlja koristiti stipendiju i u narednoj godini, pod uvjetom da završi školsku/akademsku godinu za koju je primao stipendiju i u narednoj školskoj/akademskoj godini redovno upiše sljedeću godinu školovanja/studiranja.

Ako korisnik stipendije nakon završenog preddiplomskog studija nastavlja diplomski studij, korištenje stipendije se nastavlja do završetka diplomskog studija, pod uvjetom da u narednoj akademskoj godini redovno upiše višu godinu studija.

X.

Svi dokumenti koji se prilažu kao dokaz moraju biti napisani na latiničnom pismu i na hrvatskom jeziku ili prevedeni na hrvatski jezik od ovlaštenog prevoditelja

XI.

Informacije o Natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, u Poreču-Parenzo, Obala m. Tita br. 4, u sobi broj 7 ili na telefon broj (052) 451-099 int. 121.

 

Materijali

Obrazac (67 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu