Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Ozlja

Baza natječaja

Stipendije Grada Ozlja

Rok za prijavu: 31.01.2014.

Kontakt institucija: Grad Ozalj
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija redovitim učenicima srednjih škola i redovitim studentima
s područja grada Ozlja za školsku/akademsku godinu 2013./2014.g.

 

I.

Za školsku/akademsku godinu 2013./2014. dodijelit će se stipendije za studente u visini od
600,00 kuna te za učenike u visini od 300,00 kuna mjesečno i to:

 • 2 stipendije za darovite studente,
 • 2 stipendije za studente koji se školuju za deficitarna zanimanja,
 • 2 stipendije za studente slabijeg socijalnog stanja,
 • 2 stipendije za darovite učenike,
 • 2 stipendije za učenike koji se školuju za deficitarna zanimanja,
 • 2 stipendije za učenike slabijeg socijalnog stanja.

1/ Pravo na stipendiju iz točke I. ovog Natječaja mogu ostvariti redoviti učenici srednjih
škola i redoviti studenti koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 

 • učenici i studenti državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području grada Ozlja;
 • redoviti učenici najmanje drugog razreda srednje škole odnosno studenti od druge godine studija;
 • daroviti učenici s postignutim općim uspjehom u prethodnom razredu 4,50; studenti s postignutim uspjehom 4,10 u prethodnoj godini studija;
 • učenici koji se školuju za deficitarna zanimanja i učenici slabijeg socijalnog stanja s postignutim općim uspjehom u prethodnom razredu 3,00;
 • studenti koji se školuju za deficitarna zanimanja i studenti slabijeg socijalnog stanja s postignutim uspjehom 3,00 u prethodnoj godini studija;
 • učenici da nisu stariji od 20 godina, a studenti od 25 godina;
 • učenici i studenti koji pravo na stipendiju ne ostvaruju kod nekog drugog subjekta (ministarstvo, županija i sl.).

Deficitarna zanimanja:
Utvrđuje se lista deficitarnih zanimanja za dodjelu stipendija učenicima za školsku godinu 2013./2014. kako slijedi:
Trogodišnji program:
tokar, strojobravar, bravar, zidar, mesar, pekar, tesar, tapetar, limar, krovopokrivač, slastičar.
Četverogodišnji program: farmaceutski tehničar.
Utvrđuje se lista deficitarnih zanimanja za dodjelu stipendija studentima za akademsku
godinu 2013./2014. kako slijedi:

Sveučilišni studij: medicina, medicinska biokemija, građevinarstvo, strojarstvo, elektrotehnika i informacijska tehnologija, računarstvo, fizika, kemija, biologija, matematika i informatika.

2/ Kriteriji za dodjelu stipendija iz točke I ovog natječaja:
 

 • opći uspjeh
 • deficitarnost zanimanja
 • materijalni, socijalni status i zdravstveni status

3/ Podnositelji zahtjeva dužni su priložiti:
 

 • potvrdu o prebivalištu,
 • rodni list (presliku),
 • domovnicu (presliku),
 • potvrdu obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje,
 • ovjerenu presliku svjedodžbe prethodnog razreda, a studenti ovjerenu potvrdu obrazovne ustanove za prethodnu godinu studija (2012./2013.),
 • izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva (obrazac podići uz zahtjev za stipendiju ili na Internet stranici grada Ozlja www.ozalj.hr ),
 • službenu potvrdu o prihodima članova domaćinstva za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2013.g.izdanu i ovjerenu od strane poslodavca ili HZMO-a
 • uvjerenje sa Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove, - ostala dokumentacija ukoliko je posjedujete, a po kojoj učenici/studenti ostvaruju bodove
 • potvrda o redovnom školovanju brata/sestre koji žive u zajedničkom domaćinstvu,
 • potvrda od nadležnog državnog tijela o sudjelovanju u Domovinskom ratu,
 • rješenje o utvrđivanju invaliditeta i odgovarajuća medicinska dokumentacija
 • odgovarajuća potvrda za umrle, nestale ili nepoznate roditelje (za umrle: preslika izvoda iz matične knjige umrlih, za nepoznate: preslika rodnog lista, izjava)
 • dokaze o postignutim uspjesima na natjecanjima u protekloj školskoj/akademskoj godini 2012./2013. (službena potvrda nadležnog tijela smotre ili natjecanja, a koja su propisana od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Agencije za odgoj i obrazovanje te Agencije za strukovno obrazovanje).

II.


Zahtjev za dodjelu stipendije podnosi se na propisanom obrascu koji se može dobiti u Gradu Ozlju, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti ili na Internet stranicama Grada Ozlja www.ozalj.hr kao i izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva.

III.


Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objave i dostavlja se na adresu: Grad Ozalj, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, Povjerenstvo za dodjelu stipendija, Kurilovac 1, Ozalj, s naznakom „NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA“.

IV.


Prijedlog liste prioriteta Povjerenstvo za stipendije objavit će na oglasnoj ploči Grada Ozlja u roku od 8 dana nakon isteka roka za podnošenje prijave i na Internet stranici Grada Ozlja.

V.


Prava i obveze korisnika stipendije utvrđuju se ugovorom koji se s kandidatima potpisuju za razdoblje: učenici od 01. siječnja do 30. lipnja, a studenti od 01. siječnja do 30. rujna.

NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA NEĆE BITI RAZMATRANA.

 

Materijali

Zahtjev za dodjelu stipendije (60 kb)
Izjava o članovima zajedničkog kućanstva (73 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu