Početna stranica > Baza natječaja > Nagrada Josip Juraj Strossmayer

Baza natječaja

Nagrada Josip Juraj Strossmayer

Rok za prijavu: 11.05.2006.

Kontakt institucija: Zagrebački velesajam
Razina studija: nije definirano
Područje studija: prirodne znanosti, tehničke znanosti, biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, društvene znanosti, humanističke znanosti
Mjesto studija: Hrvatska

 

U namjeri da podrže stvaranje i publiciranje znanstvenih djela hrvatskih autora, Zagrebački velesajam, osnivač stalne godišnje nagrade, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kao pokrovitelj i Odbor za dodjelu nagrade "Josip Juraj Strossmayer" raspisuju

N A T J E Č A J

  1. Za najuspješnija znanstvena djela autora koja su na hrvatskome jeziku objavljena u 2005. godini u Republici Hrvatskoj, kao i za djela autora u hrvatskoj dijaspori s područja društvenih, humanističkih, prirodnih, medicinskih, tehničkih i informacijskih znanosti na hrvatskome ili nekom od svjetskih jezika.

    Nagrada za svako znanstveno područje iznosi 15.000 kn netto i dodjeljuje se samo jednom znanstvenom djelu iz svakog područja. Za nagrađeno djelo, koje je rad više autora, novčana nagrada se ravnopravno dijeli. Uz novčanu nagradu dobitnicima se uručuje povelja.
  2. Za najuspješniji izdavački pothvat objavljen u 2005. godini u Republici Hrvatskoj s područja društvenih, humanističkih, prirodnih, medicinskih, tehničkih i informacijskih znanosti. Za svako znanstveno područje dodjeljuje se povelja nagrađenom nakladniku. Ukoliko je više nakladnika nagrađenog djela, svakome se uručuje povelja.

Djela objavljena tijekom 2005. godine prijavljuju izdavačke kuće, odgovarajuće znanstvene institucije ili skupina od najmanje tri kompetentna znanstvenika uz stručno obrazloženje. Djela dostavljaju predlagatelji u dva primjerka uz fotokopiju recenzija na temelju kojih je djelo tiskano.

Za znanstvena djela je potrebno priložiti pismenu suglasnost autora. U prijavi je potrebno istaknuti za koju nagradu i koje područje se djelo prijavljuje. Pristigla djela ne vraćaju se predlagateljima.

Rok za prijavu: 11. svibnja 2006. godine.

Prijave se šalju na adresu:

ZAGREBAČKI VELESAJAM
Avenija Dubrovnik 15, 10020 Zagreb
(uz naznaku: za nagradu "Josip Juraj Strossmayer")

Nagrade i povelje uručit će se na svečanosti uoči otvorenja Međunarodnoga sajma knjiga i učila "Interliber", 3.11.2006. godine u Preporodnoj dvorani Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Rezultati natječaja bit će objavljeni u dnevnim glasilima u studenom 2006. godine.

Detaljnije o nagradi potražite na http://www.zv.hr/aktivnosti/strossmayer/index_hr.html.

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu