Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Općine Malinska – Dubašnica

Baza natječaja

Stipendije Općine Malinska – Dubašnica

Rok za prijavu: 24.10.2014.

Kontakt institucija: Općina Malinska - Dubašnica
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

Stipendije Općine Malinska – Dubašnica

 

Predmet ovoga natječaja je dodjela stipendija učenicima srednjih škola, studentima, učenicima koji se školuju za deficitarna zanimanja i uspješnim sportašima. Stipendija se odnosi na školsku tj. akademsku godinu 2014./2015. te se isplaćuje mjesečno od 1. rujna 2014. do 30. lipnja 2015. godine (10 mjeseci) u iznosu od 600,00 kn.

Pravo na podnošenje prijave za stipendiju imaju učenici i studenti koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
a) da su državljani Republike Hrvatske,
b) da oni i njihova obitelj imaju prebivalište na području Općine Malinska – Dubašnica
c) da već nisu stipendirani iz nekih drugih izvora i
d) da zadovoljavaju uvjet prosjeka ocjena kako slijedi:
- najmanje prosjek ocjena 4,50 u svim razredima osnovne škole za učenike koji po prvi put upisuju prvi razred srednje škole,
- najmanje prosjek ocjena 4,00 iz prethodne godine za učenike koji po prvi puta upisuju drugi ili viši razred srednje škole,
- najmanje prosjek ocjena 4,50 u svim razredima srednje škole za studente koji po prvi puta upisuju prvu godinu studija i
- najmanje prosjek ocjena 3,50 iz prethodne godine studija za studente na višim godinama studija uz uvjet neponavljanja godine.

Za učenike i studente koji se natječu za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja ne primjenjuju se prosjeci ocjena te imaju pravo na dodjelu izravne stipendije.
Deficitarna zanimanja iz prethodnog stavka jesu: kuhari, konobari i slastičari.

Učenici koji prvi put upisuju prvi razred srednje škole, a koji su u svim razredima osnovne škole ostvarili odličan uspjeh, studenti koji prvi put upisuju prvu godinu fakulteta, a koji su u svim razredima srednje škole ostvarili odličan uspjeh te učenici i studenti koji su ujedno vrhunski sportaši kategorizirani prema rang listi Hrvatskog olimpijskog odbora, imaju pravo na dodjelu izravne stipendije.

Pristupnik natječaju podnosi zahtjev za dodjelu stipendije na ispunjenom obrascu uz koju je dužan priložiti slijedeće:
• životopis
• presliku domovnice ili osobne iskaznice (pristupnika i roditelja)
• uvjerenje o prebivalištu u Općini Malinska-Dubašnica (ne starije od mjesec dana)
• uvjerenje o upisu u tekuću školsku/akademsku 2014./2015. godinu i
• dokaz o prosjeku ocjena (preslika svjedodžbe ili prijepis ocjena)

Obrazac se može preuzeti osobno u Općini Malinska Dubašnica ili s web portala www.malinska.hr.
Rok za podnošenje prijave je 24. listopad 2014. godine (petak).
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Zahtjevi s dokumentacijom predaju se u pisarnicu Općine ili se dostavljaju putem pošte, na adresu:
Općina Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska.
O rezultatima natječaja svi će pristupnici biti obaviješteni pismenim putem u roku 30 dana od
zaključenja natječaja.

 

Materijali

Obrazac (51 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu