Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Makarske studentima slabijeg imovinskog statusa

Baza natječaja

Stipendije Grada Makarske studentima slabijeg imovinskog statusa

Rok za prijavu: 25.11.2014.

Kontakt institucija: Grad Makarska
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij, stručni studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

Stipendije Grada Makarske studentima slabijeg imovinskog statusa

 

Grad Makarska će dodijeliti osam (8) studentskih stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja s područja grada Makarske za akademsku godinu 2014./2015.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji:
- su državljani Republike Hrvatske,
- su redoviti studenti upisani na sveučilišni ili stručni studij u Republici Hrvatskoj,
- koji imaju prebivalište na području grada Makarske najmanje pet (5) godina prije raspisivanja natječaja za stipendije,
- koji nemaju novčane potpore po osnovi studiranja odobrene od nekog drugog subjekta i
- studenti koji ispunjavaju uvjet prihoda iz članka 6. Pravilnika o socijalnoj skrbi Grada Makarske ("Glasnik Grada Makarske", br. 2/2010, 10/2010 i 7/2013).
Uvjet prihoda ispunjava korisnik s prihodom:
- samac do ........................................................................ 1.200,00 kuna,
- dvočlana obitelj do ........................................................ 2.000,00 kuna,
- tročlana obitelj do .......................................................... 2.500,00 kuna
- obitelj s više od četiri člana cenzus prihoda za svakog dodatnog člana povećava se za 500,00 kuna ..... 500,00 kuna.

Iznos stipendije koji će se dodijeliti za studente iz obitelji slabijeg imovnog stanja –800,00 kuna mjesečno (osim za mjesece srpanj i kolovoz).

Pozivaju se zainteresirani studenti da podnesu prijave na natječaj u roku od 15 dana od dana njegove objave na stranicama Grada Makarske: www.makarska.hr i Oglasne ploče Grada Makarske. Prijave se podnose na adresu: Grad Makarska, Odjel za društvene djelatnosti, Obala kralja Tomislava br. 1, 21300 Makarska.

Uz prijavnicu za natječaj (obrazac prijavnice dostupan je u Odjelu za društvene djelatnosti Grada Makarske odnosno na službenim stranicama grada Makarske, www.makarska.hr) kandidati trebaju dostaviti slijedeće isprave i dokaze:

1. Domovnicu (presliku),
2. Potvrdu o prebivalištu,
3. Potvrdu o redovnom upisu na svučilišni ili stručni studij u Republici Hrvatskoj,
4. Ovjerenu izjavu da nemaju već odobrenu stipendiju od nekog drugog subjekta,
5. Isprave kojima kandidati dokazuju svoj socijalni i materijalni položaj:
- dokaz o primanjima ostvarenim tri mjeseca prije podnošenja zamolbe za sve članove zajedničkog kućanstva i potvrdu o visini dohotka za 2013. godinu za sve članove  zajedničkog kućanstva izdanu od Porezne uprave,
- dokaz da kandidat nema jednog ili oba roditelja,
- dokaz o nekom od oblika invalidnosti kandidata,
- dokaz o ostvarivanju jednog od oblika pomoći Centra za socijalnu skrb,
- izjavu da je kandidat dijete samohranog roditelja (koji ne prima nikakvu financijsku pomoć od drugog roditelja),
- dokaz da je kandidat iz obitelji više djece i
- svjedodžbe posljedne četiri godine školovanja u srednjoj školi – za studente prve godine fakulteta (preslike), odnosno prijepis ocjena za studente koji već studiraju.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir i odbacit će se.
 

 

Materijali

Natječaj (8 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu