Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Makarske studentima deficitarnih zanimanja

Baza natječaja

Stipendije Grada Makarske studentima deficitarnih zanimanja

Rok za prijavu: 25.11.2014.

Kontakt institucija: Grad Makarska
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij, stručni studij
Područje studija: prirodne znanosti, biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti
Mjesto studija: Hrvatska

 

Stipendije Grada Makarske studentima deficitarnih zanimanja

 

Grad Makarska će dodijeliti četiri (4) studentske stipendije studentima u deficitarnim zanimanjima s područja grada Makarske za akademsku godinu 2014./2015.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji:
- su državljani Republike Hrvatske,
- su redoviti studenti upisani na sveučilišni ili stručni studij u Republici Hrvatskoj,
- koji imaju prebivalište na području grada Makarske najmanje pet (5) godina prije raspisivanja natječaja za stipendije,
- koji nemaju novčane potpore po osnovi studiranja odobrene od nekog drugog subjekta i
- studenti koji su se opredjelili za jedno od deficitarnih zanimanja za Grad Makarsku i to:

1. magistar farmacije,
2. magistar fizike,
3. magistar logopedije,
4. magistar matematike i
5. magistar medicine.

Iznos stipendije koji će se dodijeliti za studente u deficitarnim zanimanjima – 800,00 kuna mjesečno (osim za mjesece srpanj i kolovoz).

Pozivaju se zainteresirani studenti da podnesu prijave na natječaj u roku od 15 dana od dana njegove objave na stranicama Grada Makarske: www.makarska.hr i Oglasne ploče Grada Makarske. Prijave se podnose na adresu: Grad Makarska, Odjel za društvene djetaltnosti, Obala kralja Tomislava br. 1, 21300 Makarska.

Uz prijavnicu za natječaj (obrazac prijavnice dostupan je u Odjelu za društvene djelatnosti Grada Makarske odnosno na službenim stranicama grada Makarske, www.makarska.hr) kandidati trebaju dostaviti slijedeće isprave i dokaze:

1. Domovnicu (presliku),
2. Potvrdu o prebivalištu,
3. Potvrdu o redovnom upisu na svučilišni ili stručni studij u Republici Hrvatskoj,
4. Ovjerenu izjavu da nemaju već odobrenu stipendiju od nekog drugog subjekta,
5. Isprave kojima kandidati dokazuju svoj socijalni i materijalni položaj (nije obvezno):
- dokaz o primanjima za sve članove zajedničkog kućanstva,
- dokaz da kandidat nema jednog ili oba roditelja,
- dokaz o invalidnosti kandidata,
- dokaz o ostvarenju jednog oblika pomoći Centra za socijalnu skrb,
- dokaz da je kandidat iz obitelji s troje i više djece i
- svjedodžbe posljedne četiri godine školovanja u srednjoj školi – za studente prve godine fakulteta (preslike), odnosno prijepis ocjena za studente koji već studiraju.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir i odbacit će se.
 

 

Materijali

Natječaj (7 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu