Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Široki Brijeg

Baza natječaja

Stipendije Grada Široki Brijeg

Rok za prijavu: 20.01.2015.

Kontakt institucija: Grad Široki Brijeg
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska, inozemstvo

 

Stipendije Grada Široki Brijeg

 

Grad Široki Brijeg u akademskoj 2014./15. godini dodjeljuje stipendije za sljedeća deficitarna zanimanja:

 

 • studij MATEMATIKE……… ………………….. 2 stipendije
 • studij GEODEZIJE ……………………………… 2 stipendije
 • studij FIZIKE …………………………………… 2 stipendije
 • studij PSIHOLOGIJE……………………………. 2 stipendije
 • studij MEDICINA …..…………………………. 1 stipendija
 • studij DEFEKTOLOGIJE ………………………... 2 stipendije
 • studij LOGOPEDIJE ……………………………... 2 stipendije
 • profesor BIOLOGIJE I KEMIJE ……………….... 1 stipendija
 • profesor LATINSKI …………….……………….. 1 stipendija
 • studij ARHITEKTURE …………………………. 1 stipendija


II
UVJETI NATJEČAJA

Pravo natječaja imaju redoviti studenti nakon upisane druge godine studija, koji prvi put upisuju tekuću kalendarsku godinu.


III
POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih,
 2. Potvrda fakulteta o upisu u tekuću godinu,
 3. Uvjerenje o mjestu prebivališta na području Grada Široki Brijeg,
 4. Izjava ovjerena – da nije korisnik druge stipendije,
 5. Potvrda ili uvjerenje o prosjeku ocjena s fakulteta,
 6. Izjava o zajedničkom kućanstvu (broj članova obitelji i broj uposlenih),
 7. Potvrda od Službe za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja i članova uže obitelji,
 8. Potvrda ili uvjerenje o visini mjesečnih primanja roditelja i članova uže obitelji,
 9. Uvjerenje iz Službe za branitelje da je dijete poginulog branitelja,
 10. Student bez roditelja ( Izvadak iz matične knjige umrlih ),
 11. Student koji ima tešku bolest ili invalidnost, potvrda ili drugi dokaz o teškoj bolesti odnosno potvrda o postotku invalidnosti studenta,
 12. Student čiji članovi uže obitelji ( otac, majka, brat i sestra) imaju tešku bolest ili je invalid, potvrda ili drugi dokaz o teškoj bolesti, odnosno potvrda o postotku invalidnosti člana uže obitelji,
 13. Student čija braća ili sestre pohađaju fakultet odnosno školu, potvrda o pohađanju fakulteta odnosno škole.


Iznimno iz stavka 1. ovoga članka , studenti s prosjekom ocjena 5,00 odnosno 10,0, studenti bez oba roditelja i studenti čija su oba roditelja 100% invalidi dobivaju studentske stipendije izravno bez bodovanja, bez obzira na vrstu studija .

Ukoliko se iz jedne obitelji natječu dva ili više kandidata, studentsku stipendiju može dobiti najviše jedan kandidat .

Prijave s kompletnom dokumentacijom slati na adresu:
GRAD ŠIROKI BRIJEG
Ul. fra Didaka Buntića 11
s naznakom „za studentske stipendije“


Svu traženu dokumentaciju ( original ili ovjerena kopija) uz prijavu dostaviti najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana objave natječaja na Radio postaji Široki Brijeg, službenoj web-stranici Grada Širokog Brijega i oglasnoj ploči Grada Široki Brijeg.

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu