Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Vrlike

Baza natječaja

Stipendije Grada Vrlike

Rok za prijavu: 09.02.2015.

Kontakt institucija: Grad Vrlika
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij, stručni studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

Stipendije Grada Vrlika

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija Grada  Vrlike

u akademskoj 2014/2015. godini

 

I.

 

Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija Grada Vrlika za akademsku godinu 2014/2015 godinu i to:

 • 12 stipendija za studente u mjesečnom iznosu od 500,00 kuna za razdoblje odod 10 mjeseci

   

  II.

   

  Pravo sudjelovanja na natječaju za stipendiju imaju redoviti studenti upisani na stručnim i sveučilišnim studijima u Republici Hrvatskoj uz ispunjavanje slijedećih uvjeta:

 1. da su državljani Republike Hrvatske,
 2. da imaju prebivalište na području Grada Vrlika najmanje dvije godine prije dana raspisivanja natječaja,
 3. da su studenti prve godine preddiplomskog ili stručnog studija koji su tijekom srednjoškolskog obrazovanja ostvarili prosječan opći uspjeh s najmanjem 4,25 ocjenom,
 4. da su redovito upisali 2,3,4. i 5 godinu studija,
 5. da nisu stariji od 26 godina,
 6. da nemaju zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorom.

 

 

Pravo na natjecanje ne ostvaruju student koji se obrazuju uz rad ili s osnova osobnih potreba.

 

III.

 

Uz zahtjev za dodjelu stipendije kandidat prilaže sljedeću dokumentaciju:

 1. popunjenu prijavnicu (obrazac se preuzima u Odsjeku za društvene djelatnosti Grada Vrlika ili na gradskoj službenoj web stranici),
 2. izjavu o podmirenim zakonskim i ugovornim obvezama prema Gradu Vrlici kandidata za nekretninu u kojoj kandidat živi, neovisno o tome u čijem se vlasništvu nekretnina nalazi (izdaje se u Odsjeku za proračun i financije Grada Vrlike),
 3. presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu,
 4. uvjerenje o prebivalištu u gradu Vrlici, ne starije od 6 mjeseci,
 5. potvrdu o upisu u akademsku godinu,
 6. svjedodžbe odnosno ovjereni prijepis ocjena za prethodne dvije godine školovanja ukoliko je kandidat student prve godine,
 7. životopis,
 8. preslika kartice tekućeg računa kandidata (IBAN).

 

Kandidati koji se pozivaju na socijalni status obitelji prilažu rješenje ili potvrde:

 • o prosjeku plaće za zadnja tri mjeseca, odnosno potvrdu o prihodima oba roditelja,

 • o zadnjoj isplati, ako kandidat, njegov roditelj ili osoba koja ga uzdržava kao korisnik socijalne skrbi ostvaruje pravo na stalnu pomoć,

 • da je kandidat dijete samohranog roditelja ili bez roditelja,

 • da je kandidat roditelj ili skrbnik maloljetnog djeteta,

 • da je roditelj kandidata nezaposlen i vodi se u evidenciji ili se prijavio HZZ-u najmanje 30 dana prije objave natječaja,

 • da je kandidat dijete hrvatskog branitelja ili poginulog hrvatskog branitelja,

 • da je kandidat dijete invalida preko 50% invaliditeta (preslika rješenja o invaliditetu za svakog roditelja invalida),

 • da je kandidat invalid ili učenik s teškoćama u razvoju (preslika rješenja)

   

 1. Kandidati koji se pozivaju na izvrsnost tijekom školovanja dostavljaju:
 2. potvrda Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa o uspjehu na državnom ili međunarodnom natjecanju, smotri ili olimpijadi (preslika) u prethodne dvije godine školovanja,

 3. potvrda o dodijeljenoj rektorovoj, dekanovoj ili drugoj posebnoj nagradi od strane rektora, dekana, sveučilišta ili veleučilišta u prethodne dvije godine školovanja.

      

      10. Izjavu da kandidat ne prima stipendiju od drugog stipenditora.

   

  IV.

   

  Prijave s kompletnom dokumentacijom podnose se na adresu: Grad Vrlika, Trg fra Filipa Grabovca 6, 21236 Vrlika, sa naznakom “Za stipendiju” u roku od 15 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Grada  Vrlike i službenoj web stranici Grada.

   

Prijave dostavljene izvan roka i bez potrebne dokumentacije neće se uzimati u obzir.

Prijavni obrazac nalazi se u prilogu.

 

Materijali

Prijavni obrazac (11 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu