Početna stranica > Baza natječaja > Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima na području Karlovačke županije za školsku/akademsku godinu 2015/2016

Baza natječaja

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima na području Karlovačke županije za školsku/akademsku godinu 2015/2016

Rok za prijavu: 13.11.2015.

Kontakt institucija: Karlovačka županija
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J za dodjelu stipendija učenicima i studentima na području Karlovačke županije za školsku / akademsku godinu 2015./2016.

1. BROJ I VISINA STIPENDIJA U školskoj godini 2015./2016.

dodijelit će se ukupno 30 stipendija učenicima i to:

daroviti učenici - 10 stipendija
učenici koji se školuju za deficitarna zanimanja - 7 stipendija  učenici slabijeg socijalnog stanja - 13 stipendija.

U akademskoj godini 2015./2016. dodijeliti će se ukupno 40 stipendija studentima i to:

daroviti studenti 15 stipendija 
studenti koji se školuju za deficitarna zanimanja 15 stipendija  studenti slabijeg socijalnog stanja 10 stipendija.

Visina mjesečne stipendije u školskoj / akademskoj godini 2015./2016. iznosi:

učenicima u iznosu od 400,00 kuna mjesečno 
studentima u iznosu od 700,00 kuna mjesečno.

2. DEFICITARNA ZANIMANJA Deficitarna zanimanja za dodjelu stipendija učenicima za školsku godinu 2015./2016. su:

a) trogodišnji program: tokar, strojobravar, bravar, zidar, mesar, tesar, krovopokrivač, limar, elektroinstalater, CNC operater, alatničar
b) četverogodišnji program: tehničar za mehatroniku, farmaceutski tehničar.

Deficitarna zanimanja za dodjelu stipendija studentima za akademsku godinu 2015./2016.su:

a) sveučilišni studij: elektrotehnika i računarstvo, građevinarstvo, strojarstvo, fizika, kemija, matematika, informatika, medicina, medicinska biokemija i farmacija.

Zanimanja koja se koriste u muškome rodu odnose se na pripadnike oba spola.

3. OPĆI UVJETI
3.1. UČENICI I STUDENTI SLABIJEG SOCIJALNOG STANJA:
- da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Karlovačke županije
- učenici da nisu stariji od 20 godina, a studenti od 25 godina
- da su redoviti učenici najmanje drugog razreda srednje škole, odnosno redoviti studenti najmanje druge godine studija
- da im prosjek primanja po članu domaćinstva ne prelazi 1.500,00 kuna mjesečno za razdoblje od 01.01. do 30. 09. 2015. godine

3.2. DAROVITI UČENICI I STUDENTI:
- da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Karlovačke županije
- učenici da nisu stariji od 20 godina, a studenti od 25 godina
- da su redoviti učenici najmanje drugog razreda srednje škole, odnosno redoviti studenti najmanje druge godine studija

3.3. UČENICI I STUDENTI KOJI SE ŠKOLUJU ZA DEFICITARNA ZANIMANJA
- da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Karlovačke županije
- učenici da nisu stariji od 20 godina, a studenti od 25 godina
- da su redoviti učenici najmanje drugog razreda srednje škole, odnosno redoviti studenti najmanje druge godine studija.

Ukoliko su kandidati ostvarili pravo na stipendiju po drugom osnovu, (ministarstva, grad, općina i sl.), NEMAJU pravo na dodjelu stipendije od strane Karlovačke županije za školsku/akademsku godinu 2015./2016.

4. POSEBNI UVJETI
4. 1. DAROVITI UČENICI I STUDENTI učenici - da imaju prosjek ocjena prethodnog razreda najmanje 4,50 studenti
- da imaju prosjek ocjena prethodne godine studija najmanje 4,30

4. 2. UČENICI I STUDENTI KOJI SE ŠKOLUJU ZA DEFICITARNA ZANIMANJA
učenici - da imaju prosjek ocjena prethodnog razreda najmanje 3,30 studenti
- da imaju prosjek ocjena prethodne godine studija najmanje 3,50

4. 3. UČENICI I STUDENTI SLABIJEG SOCIJALNOG STANJA učenici - da imaju prosjek ocjena prethodnog razreda najmanje 3,50 studenti - da imaju prosjek ocjena prethodne godine studija najmanje 3,50.

5. POSTUPAK ZA DODJELU STIPENDIJA
5.1. Zahtjev za dodjelu stipendija podnosi se u roku od 15 dana od dana objave - 29. listopada 2015. godine, a zaključno s datumom 13. studenoga 2015. godine, na adresu: Povjerenstvo za dodjelu stipendija učenicima i studentima Vranyczanyeva br. 6, Karlovac (I. kat - soba br. 11) s naznakom " NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA"
5.2. Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu koji se može preuzeti na internet stranicama Karlovačke Županije - www.kazup.hr (NATJEČAJI – Prosvjeta.. ).
5.3. Uz Zahtjev za dodjelu stipendija kandidati prilažu sljedeću dokumentaciju ovisno o kategoriji za koju se natječu:

A) DAROVITI UČENICI I STUDENTI:
1. Uvjerenje o prebivalištu kandidata (original ne stariji od 6 mjeseci)
2. Domovnica (preslika)
3. Potvrda obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje
4. Svjedodžba prethodnog razreda srednje škole (preslika), a studenti potvrdu obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena za prethodnu godinu studija (2014./2015).
5. Potvrda obrazovne ustanove kojom se dokazuje da se kandidat nalazio među 10% najboljih studenata na svojoj godini studija u akademskoj godini 2014./2015.
6. Dokazi o postignutim uspjesima na natjecanjima u prethodnoj školskoj /akademskoj godini 2014./2015. - službena potvrda nadležnog tijela natjecanja ili smotre koja su propisana od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Agencije za odgoj i obrazovanje, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te natjecanja propisana od strane Hrvatskog školskog športskog saveza (za sudjelovanje na županijskoj razini natjecanja ili smotre kandidat NE ostvaruje dodatne bodove).

B) UČENICI I STUDENTI KOJI SE ŠKOLUJU ZA DEFICITARNA ZANIMANJA, UČENICI I STUDENTI SLABIJEG SOCIJALNOG STANJA:
1. Uvjerenje o prebivalištu kandidata (ne starije od 6 mjeseci)
2. Domovnica (preslika)
3. Potvrda obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje
4. Svjedodžba prethodnog razreda srednje škole (preslika), a studenti potvrdu obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena za prethodnu godinu studija (2014./2015).
5. Potvrda o redovnom školovanju za brata / sestru koji žive u zajedničkom domaćinstvu
6. Izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva (sastavni dio Zahtjeva)
7. Potvrdu o prosjeku primanja članova zajedničkog domaćinstva za razdoblje od 1. 01. do 30. 09. 2015. godine, izdanu i ovjerenu od strane poslodavca ili nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
8. Uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva (osim za kandidate)
9. Elektronski ispis radnog staža Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za članove koji nisu zaposleni i ne vode se u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
10. Potvrda porezne uprave za proteklu 2014. godinu za članove zajedničkog domaćinstva koji ostvaruju prihod obavljanjem samostalne djelatnosti
11. Potvrdu o sudjelovanju roditelja u Domovinskom ratu
12. Rješenje o utvrđivanju invaliditeta za teže kronične bolesti kandidata za 70% i više invaliditeta, ili članova uže obitelji koji žive u zajedničkom domaćinstvu (roditelji, brat, sestra) za 80% i više invaliditeta
13. Odgovarajuća potvrda za umrle ili nestale roditelje (za umrle: preslika izvoda iz matične knjige umrlih, nestale: izjava)
14. Ostala dokumentacija koju zatraži Povjerenstvo.

5.4. Prijedlog liste prioriteta Povjerenstvo će objaviti na oglasnoj ploči Karlovačke županije, Vranyczanyeva 4, Karlovac, u roku od 30 dana od dana završetka natječaja.

5.5. S odabranim kandidatima zaključit će se ugovor o korištenju stipendije za školsku/akademsku godinu 2015./2016., za učenike od 1. rujna 2015. do 30. lipnja 2016. godine., a za studente od 1. listopada 2015. do 31. srpnja 2016. godine.

5.6. NEPOTPUNA I NEPRAVOVREMENO DOSTAVLJENA DOKUMETACIJA NEĆE BITI RAZMATRANA POVJERENSTVO ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA

Karlovac, 29. listopada 2015.

 

Materijali

Natječaj Karlovačke županije za dodjelu stipendija 2015/2016 (157 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu