Početna stranica > Baza natječaja > Natječaj za dodjelu stipendije 'Prof. dr. sc. Jasna Šimunić Hrvoić'

Baza natječaja

Natječaj za dodjelu stipendije 'Prof. dr. sc. Jasna Šimunić Hrvoić'

Rok za prijavu: 11.01.2016.

Kontakt institucija: Fakultet elektrotehnike i računarstva
Razina studija: diplomski studij
Područje studija: tehničke znanosti

 

Obitelj Hrvoić uz potporu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu objavljuje
 
NATJEČAJ
 
za dodjelu jedne (1) stipendije "Prof. dr. sc. Jasna Šimunić Hrvoić" za studenticu ili studenta FER-a koja/i će u ovoj akademskoj godini 2015./2016., u ljetnome semestru, upisati 4. semestar diplomskog studija i izrađivati diplomski rad u suradnji sa Sveučilištem u Torontu, Kanada.
Stipendija pokriva sljedeće troškove:
povratnu avionsku kartu do Toronta;
administrativne troškove Sveučilišta u Torontu;
troškove smještaja u Torontu;
troškove prehrane za vrijeme boravka u Torontu.
Pravo na dodjelu stipendije imaju studentice i studenti koji će u akademskoj godini 2015./2016. upisati Diplomski rad u 4. semestru diplomskog studija, uz uvjet da će do upisa 4. semestra položiti sve ispite u roku propisanome studijskim programom.
Prednost pri dodjeli stipendije imaju studentice i studenti kojima je područje izrade diplomskog rada vezano uz elektroniku i njene primjene.
Studentu koji ostvari pravo na stipendiju, FER će osigurati administrativnu pomoć pri ostvarenju stipendije, u skladu s procedurom Sveučilišta u Torontu, objavljenom na web-stranici.

Detaljnije obavijesti mogu se dobiti na telefon (01) 6129 800 ili e-poštom na: ana.filipovic@fer.hr

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu