Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Brodsko-posavske županije za studente deficitarnih zanimanja i darovite studente

Baza natječaja

Stipendije Brodsko-posavske županije za studente deficitarnih zanimanja i darovite studente

Rok za prijavu: 19.02.2016.

Kontakt institucija: Brodsko - posavska županija
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

Brodsko-posavska županija dodjeljuje 20 stipendija za studente koji se školuju za deficitarna zanimanja i 5 stipendija za darovite studente.

Deficitarna zanimanja su:

Stručni studij:
-  strojarstvo
- građevinarstvo
- sestrinstvo
- elektrotehnika

Sveučilišni studij:
- strojarstvo
- farmacija
- anglistika
- germanistika
- građevinarstvo
- elektrotehnika
- arhitektura
- informatika
- računarstvo
- pedagogija
- matematika
- fizika
- medicina
- dentalna medicina
- rehabilitacija
- logopedija
- socijalna pedagogija
- kemija
- psihologija
- veterinarska medicina
- geodezija i geoinformatika
- drvna tehnologija

Kriteriji za dodjelu stipendija po osnovi deficitarnosti:
- opći uspjeh
- deficitarnost zanimanja
- materijalni status
- sudjelovanje roditelja/staratelja u Domovinskom ratu

Kriteriji za dodjelu stipendija po osnovi darovitosti:
- opći uspjeh
- završavanje srednjoškolskog obrazovanja u vremenu kraćem od propisanog
- prosjek ocjena među 10% najboljih studenata
- natjecanja, nagrade, priznanja
- materijalni status

Više detalja pronađite u prilogu.

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu