Početna stranica > Baza natječaja > Natječaj za dodjelu Državne nagrade za šport 'Franjo Bučar'

Baza natječaja

Natječaj za dodjelu Državne nagrade za šport 'Franjo Bučar'

Rok za prijavu: 04.10.2007.

Kontakt institucija: Ministarstvo znanosti i obrazovanja - nacionalni programi
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

Natječaj za dodjelu Državne nagrade za šport "Franjo Bučar" u 2007. godini
 

Državna nagrada za šport «Franjo Bučar» (u daljnjem tekstu: Državna nagrada) najviše je priznanje koje Republika Hrvatska dodjeljuje za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvoj športa u Republici Hrvatskoj.

Državna nagrada dodjeljuje se:

 • stručnim i javnim djelatnicima u području športa
 • športašima
 • pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju športsku djelatnost 
 • drugim pravnim i fizičkim osobama zaslužnim za razvoj športa u Hrvatskoj.

Državna nagrada dodjeljuje se kao nagrada za životno djelo pojedincima za njihov trajan doprinos u promicanju športa kao godišnja nagrada pojedincima, skupinama i pravnim osobama za športska ostvarenja ili drugi značajan doprinos u promicanju športa.

Državna nagrada dodjeljuje se u obliku medalje s likom Franje Bučara, posebne diplome i novčane nagrade.

Prijedloge za dodjelu Državne nagrade mogu dati:

 • športske udruge
 • športski savezi
 • zajednice športskih udruga i saveza
 • školski i studentski športski klubovi
 • škole
 • fakulteti
 • druge pravne osobe koje obavljaju športsku djelatnost i imaju sjedište u Republici Hrvatskoj
 • pojedinci i skupine uglednih športaša i športskih djelatnika
 • profesori kineziologije
 • treneri i drugi stručni djelatnici u športu
 • pojedinci građani Republike Hrvatske.

Prijedlog mora biti pisano obrazložen. Pisano obrazloženje mora sadržavati:

 • životopis s osobnim podacima o kandidatu
 • podatke o njegovoj djelatnosti, športskim, odnosno drugim rezultatima, ostvarenjima i dostignućima u športskoj djelatnosti
 • druge razloge zbog kojih se predlaže za Državnu nagradu.

Predlažu li se kandidati pojedinci, potrebno je navesti predlažu li se isti za godišnju nagradu ili nagradu za životno djelo.

Uz prijedlog se dostavlja

 • popis znanstvenih
 • stručnih ili drugih radova
 • športskih odličja i priznanja za djelovanje u športu
 • životopis kandidata s općim podacima, zanimanjem, zvanjem, statusom u ustanovi zaposlenja ili drugoj organizaciji
 • obavezno adresu stanovanja i broj telefona.

Poticaji s obrazloženjem i dokumentacijom upućuju se na adresu:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa – Uprava za šport,
Odbor Državne nagrade za šport "Franjo Bučar",
10000 Zagreb, Trg hrvatskih velikana 6
 

Rok za podnošenje poticaja je 04. listopada 2007. godine.

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu