Početna stranica > Baza natječaja > Natječaj za podnošenje poticaja za podjelu državnih nagrada za znanost za 2007. godinu

Baza natječaja

Natječaj za podnošenje poticaja za podjelu državnih nagrada za znanost za 2007. godinu

Rok za prijavu: 04.11.2007.

Kontakt institucija: Ministarstvo znanosti i obrazovanja - nacionalni programi
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

Natječaj za podnošenje poticaja za podjelu državnih nagrada
za znanost za 2007. godinu

Nagrada za životno djelo podjeljuje se za sva znanstvena područja.

Nagrada za životno djelo podjeljuje se istaknutim znanstvenicima za cjelokupan znanstvenoistraživački rad koji predstavlja osobni doprinos u proširenju znanstvenih spoznaja i primjeni rezultata znanstvenoistraživačke djelatnosti.

Godišnja nagrada za znanost podjeljuje se za svako znanstveno područje, i to za

 • značajno znanstveno dostignuće
 • znanstveno otkriće
 • primjenu rezultata znanstvenoistraživačkog rada.

Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti podjeljuje se za sva znanstvena područja.

Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti podjeljuje se za doprinos u širenju spoznaja o znanosti koji se očituje u popularnoj prezentaciji vrijednih stručnih i znanstvenih publikacija i drugim oblicima prezentacije.

Godišnja nagrada znanstvenim novacima podjeljuje se za sva znanstvena područja.

Godišnja nagrada podjeljuje se znanstvenim novacima i mladim znanstvenicima do 30 godina života koji su se posebno istaknuli u znanstvenoistraživačkom radu, za objavljivanje zapaženog članka u časopisima s međunarodno priznatom recenzijom ili s njima po vrsnoći izjednačenim časopisima ili za objavljenu knjigu. 

Navedene nagrade podjeljuju se za sljedeća znanstvena područja:

 • prirodne znanosti
 • biomedicinske znanosti
 • tehničke znanosti
 • biotehničke znanosti
 • društvene znanosti
 • humanističke znanosti.

Nagrade se podjeljuju se državljanima Republike Hrvatske i sastoje se od novčanog iznosa i povelje.

Poticaj za pokretanje postupka za podjelu nagrada mogu dati:

 • sveučilišta i njihove sastavnice
 • veleučilišta i visoke škole
 • javni znanstveni instituti
 • Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
 • druge pravne osobe koje su posebnim zakonom ovlaštene obavljati znanstvenoistraživačku djelatnost, kao i skupine uglednih znanstvenih djelatnika.

Poticaj se podnosi na obrascu koji sadrži upute o prilozima koje je potrebno dostaviti uz poticaj. Obrasci se mogu preuzeti na web adresi http://www.mzos.hr ili osobno na porti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Poticaj se s potpunom dokumentacijom dostavlja na adresu:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost, Zagreb, Trg hrvatskih velikana 6.

Rok za podnošenje poticaja je 4. studenoga 2007. godine.

!! Nepotpuni i nepravodobni poticaji neće se razmatrati. Ako je prijedlog upućen poštom preporučeno, dan predaje na pošti smatra se danom predaje Odboru !!

 

Materijali

Obrazac 2007. (207 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu