Početna stranica > Baza natječaja > Studentski krediti Međimurske županije

Baza natječaja

Studentski krediti Međimurske županije

Rok za prijavu: 31.10.2007.

Kontakt institucija: Međimurska županija
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij, stručni studij
Područje studija: prirodne znanosti, tehničke znanosti, biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, društvene znanosti, humanističke znanosti, umjetničko područje, sport
Mjesto studija: Hrvatska, inozemstvo

 

Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih kredita i kredita za poslijediplomski studij

Na osnovi članka 2.  Pravilnika o pravima i obvezama korisnika učeničkih i studentskih kredita Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 3/07.) Povjerenstvo za dodjelu studentskih stipendija i kredita raspisuje

NATJEČAJ ZA DODJELU UČENIČKIH I STUDENTSKIH KREDITA I KREDITA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ

I.
Krediti se dodjeljuju učenicima srednjih škola, studentima preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija te studentima stručnih i specijalističkih stručnih studija.  Krediti se dodjeljuju učenicima i studentima čiji roditelji imaju prebivalište na području Međimurske županije neprekidno najmanje dvije godine prije objave natječaja i studentima poslijediplomskih studija koji imaju prebivalište na području Međimurske županije neprekidno najmanje dvije godine prije raspisivanja natječaja. Krediti se dodjeljuju učenicima javnih srednjih škola i studentima hrvatskih ili europskih visokoškolskih javnih ustanova ili ustanova s pravom javnosti.

II.
Dokumenti potrebni za sudjelovanje na natječaju su:

  1. ispunjen i potpisan obrazac prijave na natječaj (ispunjava se kod podnošenja zahtjeva za kredit)
  2. potvrde o upisu u srednju školu, na visoko učilište s naznakom smjera i studijske grupe
  3. potvrda o upisu na poslijediplomski studij i potvrda o trajanju studija i iznosu školarine za svaki semestar studija (za postdiplomante)
  4. preslika osobne iskaznice roditelja za učenike, roditelja i studenta za studente preddiplomskih, diplomskih, stručnih i specijalističkih studija i osobna iskaznica za studente poslijediplomskih studija
  5. potvrda o prebivalištu učenika, roditelja ili studenta ukoliko ti podaci nisu vidljivi iz osobnih iskaznica.

III.
Kredit se isplaćuje na osnovi ugovora s Međimurskom bankom Čakovec, mjesečno iznosi 500,00 kuna za učenike, 1.000 kuna za studente, dok se visina kredita za studente poslijediplomskih studija određuje srazmjerno troškovima studija.

IV.
Međimurska županija preuzima obvezu podmirenja kamata odobrenog kredita za vrijeme dok se učenik školuje i student studira i upisuje na vrijeme višu godinu studija, kao i 12 mjeseci nakon stjecanja apsolventskog statusa studenta. Obvezu vraćanja glavnice, kao i kamata obračunatih nakon toga, preuzima za učenike roditelj učenika, a za studente student korisnik kredita ili jamac.

V.
Obrasci prijave na ovaj natječaj, kao i sva potrebna dokumentacija, predaju se u Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i sport, soba br. 51., Ruđera Boškovića 2, Čakovec, od 18.09. do 31.10.2007. godine, u vremenu od 9.00 – 13.00 sati.

VI.
Obavijesti o rezultatima natječaja bit će dostavljene sudionicima najkasnije do 31.12.2007.

VII.
Tekst natječaja i Pravilnik o pravima i obvezama korisnika učeničkih i  studentskih kredita objavljen je i na web stranici Međimurske županije, www.medjimurska-zupanija.hr

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu