Početna stranica > Baza natječaja > Stipendija Nacionalnog sveučilišta u Singapuru

Baza natječaja

Stipendija Nacionalnog sveučilišta u Singapuru

Rok za prijavu: 15.02.2008.

Kontakt institucija: Sveučilište u Zagrebu
Razina studija: kraći studijski program
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Singapur

 

Stipendija Nacionalnog sveučilišta u Singapuru

Nacionalno sveučilište u Singapuru ponudilo je Sveučilištu u Zagrebu u okviru razmjene studenata dvije (2) stipendije za zimski semestar akademske godine 2008./2009. za dodiplomski studij programa ponuđenih na tom sveučilištu.

Stipendisti će za vrijeme boravka biti oslobođeni plaćanja školarine u Singapuru i Nacionalno sveučilište u Singapuru će im pomoći pri pronalaženju smještaja.
Za stipendiju se mogu natjecati studenti s dobrim uspjehom u studiju i znanjem engleskog jezika koje dokazuju potvrdom o položenom ispitu TOEFL ili IELTS.

Zainteresirani kandidati trebaju do petka, 15. veljače 2008.  dostaviti dolje navedene dokumente u pismohranu Sveučilišta u Zagrebu, Trg. m. Tita 14, 10000 Zagreb.

  • molbu na hrvatskom jeziku
  • životopis na hrvatskom i engleskom jeziku na Europass CV obrascu dostupnom na: http://europass.cedefop.eu.int/europass/preview.action
  • opis studijskih planova na Nacionalnom sveučilištu u Singapuru na hrvatskom i engleskom jeziku (1-2 stranice)
  • preporuku dvaju profesora matičnog fakulteta na engleskom jeziku
  • prijepis ocjena položenih ispita
  • potvrdu o upisanom semestru
  • potvrdu o položenom ispitu TOEFL ili IELTS

Osoba za kontakt je Ana Horvatović, koju možete kontaktirati na e-mail ana.horvatovic@unizg.hr  ili na telefon 01/ 46-98-106.

Podrobnije obavijesti o Nacionalnom sveučilištu u Singapuru dostupne su na adresi www.nus.edu.sg .
Obavijesti o polaganju ispita TOEFL dostupne su na: www.iro.hr , a IELTS na: http://www.britishcouncil.org/croatia-exams-ielts.htm .

Rezultati natječaja objavit će se na internetskim stranicama Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu.

 

Materijali

CV - hrvatski (200 kb)
Uputstva za CV (228 kb)
CV - English (186 kb)
Uputstva za CV - engleski (116 kb)

 

Povezana iskustva stipendista

National University of Singapore (Gorana Grgić)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu