Početna stranica > Baza natječaja > Stipendija ''Za žene u znanosti''

Baza natječaja

Stipendija ''Za žene u znanosti''

Rok za prijavu: 15.01.2007.

Kontakt institucija: Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO
Razina studija: poslijediplomski studij
Područje studija: prirodne znanosti
Mjesto studija: Hrvatska

 

Natječaj za odabir stipendistica za program stipendija "Za žene u znanosti" u organizaciji L’ORÉAL ADRIA d.o.o. i Hrvatskog povjerenstva za UNESCO

Stipendije će biti dodijeljene za područje prirodnih znanosti. Kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • Kandidatkinje moraju imati državljanstvo Republike Hrvatske te prebivalište u RH.
 • Prijave moraju biti predane uz odgovarajuću dokumentaciju na službenom obrascu zahtjeva (obrazac u privitku teksta natječaja).
 • Kandidatkinje ne smiju biti starije od 35. godina na dan 15. siječnja 2007. godine.
 • Stipendije će biti dodijeljene kandidatkinjama na završnom stupnju izrade doktorata što se potvrđuje izjavom mentora.

Iznos stipendije od 4.000 eura za godinu dana (kunska protuvrijednost) bit će isplaćen jednokratno. Dodijelit će se tri (3) stipendije, s napomenom da Natječajna komisija zadržava pravo odobriti i manji broj stipendija od predviđenih, sukladno s procjenom kvalitete kandidatkinja nakon pregleda prispjelih prijava.

Prijave se podnose u dva primjerka i moraju biti zaprimljene do 15. siječnja 2007. godine u uredu Hrvatskog povjerenstva za UNESCO pri Ministarstvu kulture.

Izbor stipendistica biti će dovršen do 15. veljače 2007. godine.

Odabrane kandidatkinje dobit će pisanu odluku natječajne komisije. Rezultati natječaja objavit će se na internet stranicama Ministarstva kulture, www.min-kulture.hr, kao i u nacionalnim tiskanim medijima.

Stipendije će biti dodijeljene na organiziranoj svečanosti. (Datum i mjesto održavanja biti će naknadno određeno)

POSTUPAK ZA PRIJAVU NA STIPENDIJU

Prijave moraju biti predane na službenom obrascu zahtjeva i naslovljene "Za predsjednika natječajne komisije".

Prijava mora sadržavati sljedeće:

 • životopis; 
 • ovjerenu kopiju domovnice 
 • ovjerenu kopiju osobne iskaznice (prednja i stražnja strana) 
 • ovjerene kopije diploma ili završenih stupnjeva školovanja, uključujući suplement diplomi ili prijepis ocjena ukoliko se suplement ne izdaje, 
 • detaljan opis, jedna do najviše dvije stranice, dosadašnjeg znanstvenog rada kandidatkinje, 
 • detaljan opis, jedna do najviše dvije stranice, prijedloga znanstvenog istraživanja za nadolazeću godinu, 
 • preporuku znanstvenog mentora, 
 • popis znanstvenih publikacija, 
 • primjerke/kopije značajnijih publikacija (najviše 3!).

Prijave koje su nepotpune ili su zaprimljene nakon naznačenog roka (15. siječnja 2007. godine) neće biti razmatrane.

Prijave se šalju na adresu:

Ministarstvu kulture RH
Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO
Za predsjednika natječajne komisije
"Za žene u znanosti"
Runjaninova 2,
10000 Zagreb
te na e-mai adresu :
unesco@min-kulture.hr  

PRAVA I OBVEZE STRANAKA

Stipendija će biti isplaćene jednokratno na bankovni račun stipendistice.

Stipendistice će u svojim publikacijama navesti da su stipendirane iz programa "Za žene u znanosti" u organizaciji L’Oréal ADRIA i potporu Hrvatskog povjerenstva za UNESCO.

Stipendistice se moraju suglasiti da će se osobni podaci, relevantni za profesionalni život, kao i podaci iz prijave moći koristiti od strane tvrtke L'OREAL ADRIA d.o.o. kao i s njim povezanim društvima.

Stipendistice će obavijestiti predsjednika natječajne komisije u slučaju:

 • promjene mjesta zaposlenja ili studija 
 • napuštanja znanstvenog projekta.

U slučaju spora u svezi s provedbom natječaja, kao i odnosa proizišlih iz natječaja, nadležan će biti sud u Zagrebu.

 

 

Povezana iskustva stipendista

Stipendija \'Za žene u znanosti\' 2007.

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu