Početna stranica > Baza natječaja > Državne stipendije

Baza natječaja

Državne stipendije

Rok za prijavu: 25.01.2007.

Kontakt institucija: Institut za razvoj obrazovanja
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: prirodne znanosti, tehničke znanosti, biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, društvene znanosti, humanističke znanosti
Mjesto studija: Hrvatska

Saznajte više o ovom programu stipendiranja

 

Natječaj za dodjeljivanje 2.500 državnih stipendija redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija za 2007. godinu

Na temelju članka 38. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine", broj 75/93, 92/96, 48/99, 15/00, 127/00, 59/01, 190/03 – pročišćeni tekst, 199/03), članka 9. stavka 1. Pravilnika o dodjeljivanju državnih stipendija redovitim studentima dodiplomskih studija i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija ("Narodne novine", broj 151/02), članka 48. d. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine", broj 86/92 – pročišćeni tekst, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 82/01, 103/03), članka 26. Zakona o obnovi i razvoju Grada Vukovara ("Narodne novine", broj 44/01, 90/05), vezano uz točku 4.14.3. Plana i programa obnove i razvoja grada Vukovara do 31. prosinca 2008. godine ("Narodne novine", broj 198/03), ministar znanosti, obrazovanja i športa raspisuje

NATJEČAJ

za dodjeljivanje 2.500 državnih stipendija redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija za 2007. godinu

I. Državne stipendije dodjeljuju se prema odvojenim rang listama, a sukladno prijedlozima sveučilišta, veleučilišta i visokih škola te se sljedeći broj stipendija raspoređuje između A, B odnosno C kategorija i to:

Za Sveučilište u Zagrebu - 824 državnih stipendija u kategoriji:

 • 700 A - državnih stipendija osobito nadarenim redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija
 • 80 B - državnih stipendija redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija na učiteljskim i profesorskim studijima
 • 44 C - državne stipendije redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija koji se obvežu da će se nakon završetka studija zaposliti na područjima od posebne državne skrbi ili na otocima

Za Sveučilište u Rijeci - 183 državne stipendije u kategoriji:

 • 80 A - državnih stipendija osobito nadarenim redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija
 • 60 B - državnih stipendija redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija na učiteljskim i profesorskim studijima
 • 43 C - državne stipendije redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija koji se obvežu da će se nakon završetka studija zaposliti na područjima od posebne državne skrbi ili na otocima

Za Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - 185 državnih stipendija u kategoriji:

 • 125 A - državnih stipendija osobito nadarenim redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija
 • 50 B - državnih stipendija redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija na učiteljskim i profesorskim studijima
 • 10 C - državnih stipendija redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija koji se obvežu da će se nakon završetka studija zaposliti na područjima od posebne državne skrbi ili na otocima


Za Sveučilište Jurja Dobrile u Puli - 27 državnih stipendija u kategoriji:

 • 12 A - državnih stipendija osobito nadarenim redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija
 • 14 B - državnih stipendija redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija na učiteljskim i profesorskim studijima
 • 1 C - državna stipendija redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija koji se obvežu da će se nakon završetka studija zaposliti na područjima od posebne državne skrbi ili na otocima


Za Sveučilište u Splitu - 209 državnih stipendija u kategoriji:

 • 155 A - državnih stipendija osobito nadarenim redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija
 • 12 B - državnih stipendija redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija na učiteljskim i profesorskim studijima
 • 42 C - državne stipendije redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija koji se obvežu da će se nakon završetka studija zaposliti na područjima od posebne državne skrbi ili na otocima


Za Sveučilište u Zadru - 71 državna stipendija u kategoriji:

 • 65 A - državnih stipendija osobito nadarenim redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija
 • 5 B - državnih stipendija redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija na učiteljskim i profesorskim studijima
 • 1 C - državna stipendija redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija koji se obvežu da će se nakon završetka studija zaposliti na područjima od posebne državne skrbi ili na otocima


Za Sveučilište u Dubrovniku - 22 državne stipendije u kategoriji:

 • 20 A - državnih stipendija osobito nadarenim redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija
 • 1 B - državna stipendija redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija na učiteljskim i profesorskim studijima
 • 1 C - državna stipendija redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija koji se obvežu da će se nakon završetka studija zaposliti na područjima od posebne državne skrbi ili na otocima


Za veleučilišta i visoke škole - 229 državnih stipendija u kategoriji:

 • 115 A - državnih stipendija osobito nadarenim redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija
 • 41 B - državna stipendija redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija na učiteljskim i profesorskim studijima
 • 73 C - državne stipendije redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija koji se obvežu da će se nakon završetka studija zaposliti na područjima od posebne državne skrbi ili na otocima


II. Državne stipendije dodjeljuju se i za svaku od sljedećih kategorija za redovite studente svih visokih učilišta Republike Hrvatske:

 • D1 - redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija - djeci osoba poginulih, umrlih i nestalih pod okolnostima članka 6.,7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te djeci mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata čije je oštećenje nastalo pod okolnostima iz članka 6.,7. i 8. istog Zakona i mirnodopskim vojnim i civilnim invalidima rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članka 6.,7. i 8. istog Zakona
 • E - redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija slabijeg imovinskog stanja
 • F - redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija s prebivalištem u Gradu Vukovaru koji se obvežu da će nakon završetka studija raditi na području Grada Vukovara najmanje dvostruko više vremena od vremena za koje su primali stipendiju
 • G - redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija koji su do punoljetnosti bili smješteni u domove socijalne skrbi ili u udomiteljske obitelji
 • I - redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija s invaliditetom

III. Naknade dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija dodjeljuju se za sljedeću kategoriju:

 • P - redovitim studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom.

Prijave za dodjelu državne stipendije i naknadu dijela troškova školarine za poslijediplomske studije podnose se na posebnom obrascu za svaku kategoriju stipendije.

Obrasci za sve kategorije stipendija, pravila i kriteriji za dodjelu državnih stipendija redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija za 2007. godinu te uputa za studente, mogu se dobiti na svim sveučilištima (odjelima, fakultetima i umjetničkim akademijama u njihovom sastavu), veleučilištima i visokim školama u Republici Hrvatskoj i na web adresi Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa www.mzos.hr .

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzimati u obzir.

Prijave se podnose počevši od 28. prosinca 2006. do zaključno 25. siječnja 2007. godine.

Prijave na natječaj dostavljaju se isključivo poštom s naznakom "Natječaj za državnu stipendiju", ili "Natječaj za naknadu dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija" na sljedeću adresu:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Trg hrvatskih velikana 6
HR - 10000 Zagreb.


KLASA: 604-01/06-01/00050
URBROJ: 533-07-06-0001
Zagreb, 21. prosinca 2006.

Materijali:

Izvor: http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=2590

 

 

Pro?logodi?nji natječaji

Državne stipendije (2006)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu