Homepage > Competitions > Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu

Baza natječaja

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu

Deadline: 10.05.2008.

Scholarship administrator: Sveučilište u Zagrebu
Level: not defined
Field of study: not defined
Place of study: Croatia

 

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade

raspisuje se za akademsku godinu 2007./2008. Pravo natjecanja za Rektorovu nagradu imaju svi studenti preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

U pravilu, za Rektorovu nagradu može se prijaviti znanstveni ili umjetnički rad jednog autora, izuzetno i rad nekoliko autora, ali ne više od tri.

Za Rektorovu nagradu ne može se prijaviti:

  • rad isključivo stručnog ili preglednog karaktera
  • rad izrađen za neku drugu primarnu namjenu (npr. diplomski rad, rad izrađen za znanstveni skup ili časopis i sl.), ali se može prijaviti rad koji je povezan s temom takvoga rada.

Studenti su dužni do 10. svibnja 2008. dostaviti svoje pisane radove povjerenstvu sastavnice.

Povjerenstvo za znanstveni i umjetnički rad studenata sastavnica Sveučilišta u Zagrebu dužna su Povjerenstvu za znanstveni i umjetnički rad Sveučilišta u Zagrebu dostaviti prijedloge i prateću dokumentaciju do 20. svibnja 2008.

Povjerenstvo za znanstveni i umjetnički rad studenata Sveučilišta u Zagrebu, nakon pregleda i ocjene prijedloga sastavnica, dužno je konačni prijedlog za dodjelu Rektorove nagrade, dostaviti rektoru do 31. svibnja 2008.

Odluka o dodjeli Rektorove nagrade s popisom svih nagrađenih autora i naslovima njihovih radova objavit će se na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Sveučilišta i svih njegovih sastavnica, najkasnije tri dana prije svečane dodjele Nagrade.

Svečana dodjela Rektorovih nagrada održat će se u auli Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, u petak, 20. lipnja 2008.

Sveučilište u Zagrebu,p.p. 407, 10002 Zagreb, Trg maršala Tita 14.

 

 

Previous year's competition

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu (2007)

 

 

 

Visit www.ceu.hu