Homepage > Competitions > Stipendije Sveučilišta u Splitu

Baza natječaja

Stipendije Sveučilišta u Splitu

Deadline: 22.12.2009.

Scholarship administrator: Sveučilište u Splitu
Level: undergraduate, postgraduate, profesionalno usavrsavanje
Field of study: not defined
Place of study: Croatia

 

N A T J E Č A J
za dodjelu Stipendije Sveučilišta u Splitu u akademskoj godini 2009./2010.

Stipendija se dodjeljuje za razdoblje od 01. listopada 2009. do 30. rujna 2010.g.

Za Stipendiju se mogu natjecati:

 • redoviti studenti 2. 3. i 4. godine sveučilišnog preddiplomskog studija
 • 1. i 2. godine sveučilišnog diplomskog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija
 • 2. 3. 4. 5. i 6. godine sveučilišnog integriranog studija
 • 2., 3. i 4. godine stručnog studija, (novi studiji nakon primjene Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz 2003.g)
 • dodiplomskog sveučilišnog i stručnog studija, bez apsolvenata (stari studiji prije primjene ZZDVO-a),


Zahtjev mogu podnijeti studenti koji u trenutku podnošenja zahtjeva za dodjelu Stipendije:

 • nisu navršili 26 godina
 • nisu korisnici druge stipendije ili koji izjave da će se odreći druge stipendije u slučaju da dobiju Stipendiju Sveučilišta u Splitu, odnosno da će se pisanim putem odreći Stipendije Sveučilišta u Splitu, ako se odluče primati neku drugu stipendiju
 • nisu „ponavljali“ niti jednu godinu tog studija u smislu čl. 58. Pravilnika o studijima i sustavu studiranja (za nove studije nakon primjene ZZDVO-a)
 • nisu ponavljali godinu niti parcijalno upisivali niti jednu godinu tog studija po prijašnjim propisima (za stare studije prije primjene ZZDVO-a)
 • su ostvarili prosjek ocjena na prethodnom studiju od najmanje 3,60 (za studente 1. godine sveučilišnih diplomskih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija)
 • su ostvarili do 30. rujna prethodne akademske godine na svom sadašnjem studiju prosjek ocjena od najmanje 3,60 i da su u prethodnoj akademskoj godini do 30. rujna položili sve upisane kolegije ili ostvarili najmanje 60 ECTS bodova (za ostale studente).

Zahtjev za dodjelu Stipendije podnosi se osobno ili preporučenom poštom najkasnije do 22. prosinca 2009.g., na adresu Sveučilište u Splitu, Split, Livanjska 5, na posebnom obrascu uz koji podnositelj zahtjeva treba priložiti: 

 • presliku osobne iskaznice
 • izjavu da nije korisnik druge stipendije odnosno da će se odreći druge stipendije u slučaju da dobije Stipendiju Sveučilišta u Splitu, odnosno da će se pisanim putem odreći Stipendije Sveučilišta u Splitu, ako se odluči primati neku drugu stipendiju
 • potvrdu sastavnice o upisu u akademsku godinu 2009./2010. iz kojeg je vidljivo i u koju godinu kojeg studijskog programa je podnositelj upisan (prva, druga, treća itd.)
 • potvrdu sastavnice da student nije „ponavljao“ niti jednu godinu tog studija u smislu čl. 58. Pravilnika o studijima i sustavu studiranja (za nove studije nakon primjene ZZDVO-a) ili potvrdu da nije ponavljao godinu niti parcijalno upisivao niti jednu godinu tog studija po prijašnjim propisima (za stare studije prije primjene ZZDVO-a)
 • potvrdu sastavnice o prosjeku ocjena na prethodnom studiju (za studente 1. godine sveučilišnih diplomskih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija) ili potvrdu o prosjeku ocjena do 30. rujna prethodne akademske godine na
  studentovom sadašnjem studiju uz konstataciju da je u prethodnoj akademskoj godini do 30. rujna položio sve upisane kolegije ili ostvario najmanje 60 ECTS bodova (za ostale studente).

Prijave s nepotpunom dokumentacijom, kao i one koje ne pristignu u gore propisanom roku, neće se razmatrati.

Odluka o dodijeli stipendija objavljuje se na oglasnoj ploči (Split, Livanjska 5) i na web stranici Sveučilišta  dana 29. siječnja 2010.g. te se neće dostavljati kandidatima na njihove adrese.

Obrasci zahtjeva i izjave za prijavu na Natječaj, kao i druge eventualne obavijesti u svezi s Natječajem, mogu se dobiti u Rektoratu Sveučilišta u Splitu, Livanjska 5/II, Split, tel. 021/558-213, a nalaze se i na web stranici Sveučilišta www.unist.hr.

 

Materials

Tekst natječaja (70 kb)
Zahtjev za stipendiju (23 kb)
Pravilnik o stipendiranju (60 kb)
Izjava o neprimanju druge stipendije (12 kb)

 

 

 

Visit www.ceu.hu