Homepage > Competitions > Fond za stipendiranje darovitih studenata

Baza natječaja

Fond za stipendiranje darovitih studenata

Deadline: 23.11.2012.

Scholarship administrator: Sveučilište u Zagrebu
Level: undergraduate, postgraduate
Field of study: not defined
Place of study: Croatia

 

N A T J E Č A J
za dodjelu novčane potpore iz Fonda za stipendiranje darovitih studenata
u 2012./2013. akademskoj godini

 

Redovitim studentima preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te
diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu koji su prvu godinu studija upisali
akademske godine 2007./2008., 2008./2009., 2009./2010., 2010./2011. ili 2011./2012.
Sveučilište u Zagrebu iz Fonda za stipendiranje darovitih studenata dodjeljuje 100 stipendija najboljim redovitim studentima preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2012./2013.
 1. Natjecati se mogu redoviti studenti preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu koji su upisali prvu godinu studija
akademske godine 2007./2008., 2008./2009., 2009./2010. 2010./2011. ili 2011./2012. ako ispunjavaju ove uvjete:

 • da nisu ponavljali godinu studija (uz iznimku studenata koji su 2006./2007. upisali prvi puta
 • studij, a razlozi za ponovni upis su porodiljni dopust ili bolest što se dokazuje
  odgovarajućim liječničkim potvrdama),
 •  da imaju u dosadašnjem studiju prosječnu ocjenu najmanje 4.5,
 • da su položili sve upisane predmete do kraja tekuće akademske godine.

2. Neće se uzimati u obzir molbe studenata upisanih neke druge akademske godine od navedenih.
3. Pri vrjednovanju prispjelih molbi prednost će imati studenti koji sakupe veći broj bodova na osnovu:

 • upisane godine studija (viša godine studija ima prednost u odnosu na nižu)
 •  prosjeka ocjena svih položenih ispita (preddiplomskog i diplomskog te integriranog studija)
 • dokazane kvalitete i uspješnosti (nagrade, znanstveni/stručni rad, uspjesi na natjecanjima)
 • socijalni status
 • datum zadnjeg položenog ispita.

4. Novčana potpora se dodjeljuje za akademsku godinu 2012./2013., a isplaćuje se u mjesečnim obrocima.
5. Iznos potpore je 1000 kuna mjesečno.
6. Pravo na primanje novčane potpore ne može ostvariti student koji prima potporu od drugog stipenditora.
7. Natječaj se objavljuje na oglasnim pločama visokih učilišta Sveučilišta u Zagrebu i na
internetskim stranicama Sveučilišta u Zagrebu, http://www.unizg.hr/stipendije/.
Za pristup traženoj aplikaciji obvezno se autenticirati svojim AAI@EduHr elektroničkim
identitetom, a potom se prijaviti na natječaj. Natjecatelji su dužni ispuniti obrazac koji se preuzima sa spomenute internetske stranice. Potpuno i uredno ispisani obrazac zajedno s traženim ispravama, životopisom, dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja i dokazima o socijalnom statusu, predaje se u portirnici Rektorata ili se šalje poštom na adresu: Sveučilište u Zagrebu, 10 000 Zagreb, Trg m. Tita 14 - s naznakom "za stipendiju iz Fonda za darovite studente" do zaključno 23. studenoga 2012. Nepotpuni i neuredno ispunjeni obrasci neće se uzimati u obzir.
8. Odluka o podjeli novčane potpore najboljim studentima objavit će se na oglasnim pločama sastavnica Sveučilišta u Zagrebu i na internetskoj adresi Sveučilišta.

 

 

 

 

Visit www.ceu.hu