Homepage > Competitions > Rotary YOUNG FRIENDS stipendije

Baza natječaja

Rotary YOUNG FRIENDS stipendije

Deadline: 31.12.2012.

Scholarship administrator: Rotary Club Slavonski Brod
Level: short course
Field of study: not defined
Place of study: Norway

 

ROTARY KLUB SLAVONSKI BROD I ROTARY KLUBB OSLO VEST
u mogućnosti su dodijeliti dvije stipendije u okviru projekta
Rotary YOUNG FRIENDS

 

za sudjelovanje na petodnevnom seminaru u organizaciji Nansen Center for Peace and Dialogue (Lillehammer, Norveška, 17.-21. lipnja 2013.) i na međunarodnoj ljetnoj školi na Sveučilištu u Oslu (22. lipnja - 2. kolovoza 2013.). Projekt Rotary YOUNG FRIENDS za cilj ima izgradnju povjerenja, poticanje dijaloga i međusobnog razumijevanja među studentima.

 

Petodnevni seminar fokusiran je na pitanja demokracije, ljudskih prava i rješavanja sukoba mirnim putem (www.nansen-dialogue.net). Međunarodna ljetna škola na Sveučilištu u Oslu (www.uio.no/summerschool) organizira edukaciju iz područja društvenih i humanističkih znanosti, uz dodatak kulturnih i sportskih manifestacija, debata, izleta i neformalnog druženja. Za kandidate odabrane ovim putem bit će organizirani i posebni rotarijanski događaji.

 

Na natječaj Sveučilišta u Oslu mogu se kandidirati osobe u dobi od 20 do 30 godina, sa završenim studijem ili studenti kojima je područje interesa vezano za društvene i humanističke znanosti, koje imaju prebivalište na području Brodsko-posavske županije te koje se izvrsno služe engleskim jezikom u govoru i pismu. Poželjno je da su kandidati aktivni u razvoju lokalne zajednice, studentskih organizacija i organizacija za zaštitu ljudskih prava, te da imaju ambicije preuzeti vodeće uloge u politici, društvu i gospodarstvu u budućnosti.

Rok za prijavu je 31. prosinac 2012., a prijave se podnose isključivo elektronskim putem na adresu rotary-sb@rotary-sb.hr . Uz prijavu i životopis (na hrvatskom i engleskom jeziku) treba priložiti i sljedeće skenirane originalne dokumente: diplomu ili indeks te dokaz o prebivalištu na području Brodsko-posavske županije.

 

Rotary klub Slavonski Brod provest će predselekciju kandidata, a najbolja dva kandidata bit će upućena na kompletan proces prijave za navedene događaje pri Sveučilištu u Oslu (www.uio.no/summerschool). Obavijest o odabiru kandidatima će biti dostavljena do 15. siječnja 2013. godine elektronskim putem, na adresu s koje su se prijavili.

Svi troškovi za odabrane kandidate (putovanje, kotizacija, smještaj, hrana) su osigurani od strane Rotary kluba Slavonski Brod, Rotary klubba Oslo Vest i drugih rotary klubova u Norveškoj te Rotary distrikta 2310.

 

 

 

 

Visit www.ceu.hu