Homepage > Competitions > Stipendije Grada Pule

Baza natječaja

Stipendije Grada Pule

Deadline: 20.11.2015.

Scholarship administrator: Grad Pula
Level: undergraduate, postgraduate, doctoral
Field of study: not defined
Place of study: Croatia

 

1. Stipendije se dodjeljuju studentima koji prvi put upisuju akademsku godinu, za
jednu akademsku godinu i ne dodjeljuju se za vrijeme apsolvenskog staža.
2. Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije na preddiplomskom studiju ima student, državljanin Republike Hrvatske, koji ima prebivalište na području grada Pule, koji je u prethodnom školovanju ostvario prosjek ocjena kako slijedi:

Za studente prve godine
- najmanje 4,5 za svaku godinu obrazovanja u srednjoj školi,
- najmanje 4,0 za svaku godinu obrazovanja u srednjoj školi ako je upisan na studiju za zvanje koje je kao deficitarno određeno ovim Natječajem
Za studente druge i treće godine
- najmanje 4,0 na prethodnoj akademskoj godini studija,
- najmanje 3,5 na prethodnoj akademskoj godini studija za zvanje koje je kao deficitarno određeno ovim Natječajem.

Pravo na stipendiju na diplomskom studiju može ostvariti redovni student, državljanin RH koji ima prebivalište na području grada Pule, koji je u prethodnom školovanju ostvario prosjek ocjena kako slijedi:
- najmanje 4,0 na prethodnoj godini (odnosno zadnjoj godini preddiplomskog studija),
- najmanje 3,5 na prethodnoj godini (odnosno zadnjoj godini preddiplomskog studija) za zvanje koje je kao deficitarno određeno ovim Natječajem.
Prosjek ocjena prethodne akademske godine studija izračunava se na način da se zbroj ocjena podijeli sa brojem položenih predmeta u toj akademskoj godini.
 Deficitarna zvanja jesu:
- doktor medicine (sveučilišni studij medicine),
- magistar edukacije matematike (sveučilišni studij matematike-nastavnički smjer),
- magistar edukacije geografije (sveučilišni studij geografije-nastavnički smjer),
- magistar edukacije fizike (sveučilišni studij fizike-nastavnički smjer),
- magistar edukacije kemije (sveučilišni studij kemije-nastavnički smjer),
- magistar medicinske biokemije (sveučilišni studij medicinske biokemije) i
- prvostupnik sestrinstva (stručni studij sestrinstva).

3. Zahtjevu se prilaže:
- preslik domovnice,
- uvjerenje o redovnom upisu na visokoškolsku ustanovu u akademsku godinu 2015./2016. (mora pisati godina studija),
- preslike svjedodžbe za svaku godinu obrazovanja u srednjoj školi za studente prve godine ili prijepis položenih ispita na visokoškolskoj ustanovi samo za prethodnu godinu studija za studente druge i treće godine preddiplomskih studija i studente diplomskih studija,
- preslike diploma, potvrda i ostalih priznanja o nagradama ostvarenim u prethodnoj
godini studija sa natjecanja državnog i međudržavnog značaja iz područja znanja,
umjetnosti i sporta, odnosno potvrda o publiciranim radovima i
- za dodatna tri boda-Potvrda visokoškolske ustanove u kojoj je vidljivo da je student
položio sve ispite iz prethodne godine studija, osim za studente prve godine
diplomskog studija,
- za dodatna dva boda- Potvrda o volontiranju ili preslik Volonterske knjižice u kojoj je vidljivo da je student volontirao najmanje 30 sati u prethodnoj akademskoj ili školskoj godini u ustanovama i udrugama civilnog društva koje su prepoznate kao organizacije koje rade za opće dobro (npr. Hrvatski crveni križ, Humanitarna mreža Grada Pule, domovi za stare i nemoćne na području Grada i sl.).


Obrazac zahtjeva može se preuzeti u Pisarnici Grada Pule, Stara Tržnica 1, 52100 Pula, na Internet stranici Grada Pule www.pula.hr/natječaji ili na dnu stranice u prilogu.
Zahtjev se predaje poštom na adresu Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Pula, Sergijevaca 2, ili neposredno predajom u Pisarnici Grada Pule do 20. studenog 2015. godine.
4. Bodovanje i rangiranje pristupnika sukladno Kriterijima za izbor korisnika stipendija Grada Pule obavlja Upravni odjel za društvene djelatnosti, Odsjek za odgoj, obrazovanje, sport i tehničku kulturu.
5. Prijedlog liste za dodjelu stipendija objavit će se dana 08. prosinca 2015. godine na službenim web stranicama Grada Pule i Oglasnoj ploči Pisarnice Grada Pule.
Podnositelji zahtjeva imaju pravo dostaviti Prigovor u roku od pet dana od dana objave Prijedloga liste Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, Odsjeku za odgoj, obrazovanje, sport i tehničku kulturu.
6. Zahtjevi predani nakon roka za predaju i nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.
Pravilnik za dodjelu stipendija Grada Pule, Obrazac za prijavu i ovaj Natječaj objavljeni su na web stranicama Grada Pule.
 

 

Materials

Zahtjev za stipendiju (32 kb)
Pravilnik za dodjelu stipendije (202 kb)

 

Previous year's competition

Stipendije Grada Pule (2014)
Stipendije Grada Pule (2012)
Stipendije Grada Pule (2011)

 

 

 

Visit www.ceu.hu