Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije grada Umaga

Baza natječaja

Stipendije grada Umaga

Rok za prijavu: 31.10.2009.

Kontakt institucija: Grad Umag
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J
za stipendiranje učenika i studenata
 grad Umag

II. U 2009. godini dodijelit će se ukupno trideset ( 30 ) stipendija, od toga jedna (1) stipendija po socijalnim kriterijima sukladno čl. 9. Odluke o dodjeljivanju stipendija, za redoviti preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, te stručni i specijalistički diplomski studij na visokim učilištima (sveučilištima, veleučilištima i visokim školama), u Republici Hrvatskoj (sukladno odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju «Narodne novine» broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07), te visokim
učilištima u inozemstvu.


Stipendije za studente visokih učilišta u Republici Hrvatskoj te inozemstvu isplaćivat će se za razdoblje od 1. listopada 2009. godine do 31. srpnja 2010. godine.

Pravo na stipendiju ostvaruju redoviti učenici i studenti koji imaju prebivalište na području Grada Umaga, a školuju se izvan mjesta prebivališta. Studenti kojima će biti odobrena stipendija za nastavak studiranja na višim i visokim školama te na fakultetima preuzimaju ugovornu obvezu da će po završetku školovanja/studiranja raditi na području Grada Umaga najmanje onoliko vremena koliko bude trajala isplata stipendije.

Prijave, odnosno zamolbe za stipendije podnose se na sljedeću adresu:

Grad Umag, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Trg slobode 7, 52470 Umag


Prijave s odgovarajućim ispravama podnose se:

  • za učeničke stipendije u razdoblju od 27. kolovoza do 30. rujna 2009. godine.
  • za studentske stipendije u razdoblju od 01. do 31. listopada 2009. godine.

Obrazac prijave može se podići na gore navedenoj adresi, prvi kat, soba broj 11.

Uz obrazac prijave potrebno je priložiti:

  • Uvjerenje-potvrdu o upisu u srednju školu, visoku školu, sveučilište i veleučilište, odnosno potvrdu o upisanoj godini školovanja (potvrda na ime tražitelja stipendije te za braću i sestre, ako ih ima i ako se školuju izvan područja Grada Umaga).
  • Preslik svjedodžbe prethodne školske godine, odnosno indeksa s testiranim semestrom/godinom studija - uz predočenje izvornika navedenih isprava ili ovjerenog preslika.
  • Potvrdu-uvjerenje ili drugu ispravu o prosječnoj plaći u razdoblju veljača-srpanj 2009. godine za članove domaćinstva koji obavljaju nesamostalan rad u poduzećima, ustanovama ili tvrtkama.
  • Rješenje Porezne uprave Umag- potvrdu o visini dohotka izdanu na temelju ostvarenog dohotka u 2008. godini za sve punoljetne članove domaćinstva.
  • Uvjerenje o prebivalištu ili preslik osobne iskaznice (odnosno putovnice za maloljetno dijete) za sve članove zajedničkog domaćinstva.

 

Kandidati kojima će biti odobrena stipendija dužni su otvoriti žiro-račun kod poslovne
banke (članak 47. Zakona o porezu na dohodak, NN 127/00 i 150/02 i članak 64. st. 3.
Pravilnika o porezu na dohodak , NN 140/03).

Dodatne informacije mogu se zatražiti u Upravnom odjelu osobno ili na telefon 702-964.

Cijeli tekst natječaja se može pročitati ovdje.

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu