Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Karlovca

Baza natječaja

Stipendije Grada Karlovca

Rok za prijavu: 20.11.2009.

Kontakt institucija: Grad Karlovac
Razina studija: preddiplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

REPUBLIKA HRVATSKA,
KARLOVAČKA ŽUPANIJA,
GRAD KARLOVAC,
POVJERENSTVO ZA STIPENDIJE,

Temeljem Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata grada Karlovca i Rješenja gradonačelnika, Povjerenstvo za stipendije objavljuje

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima
s područja grada Karlovca za školsku/akademsku godinu 2009/2010.g.

I

Za školsku/akademsku godinu 2009/2010. dodijelit će se: 

 • 15 stipendija za učenike srednjih škola u visini od 400 kuna mjesečno
 • 15 stipendija za studente u visini od 700 kuna mjesečno

1/ Pravo na stipendiju iz točke I ovog Natječaja mogu ostvariti učenici srednjih škola i studenti koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 • učenici i studenti državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području grada Karlovca
 • redoviti učenici od drugog razreda srednje škole ili studenti od druge godine studija
 • učenici s postignutim općim uspjehom u prethodnom razredu 4,00, a studenti 3,50 iz nastavnih predmeta položenih u prethodnoj godini studija
 • učenici i studenti koji pravo na stipendiju ne ostvaruju kod nekog drugog subjekta

2/ Kriteriji za dodjelu stipendija iz točke I ovog natječaja:

 • opći uspjeh u prethodnoj godini školovanja
 • materijalni i socijalni status
 • zdravstveni status
 • sudjelovanje roditelja u Domovinskom ratu

3/ Podnositelji zahtjeva dužni su priložiti:

 • potvrdu o prebivalištu
 • rodni list (preslik)
 • domovnicu (preslik)
 • potvrdu obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje
 • svjedodžbu prethodnog razreda srednje škole (preslika), a studenti potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena za PRETHODNU GODINU studija 2008./2009.
 • izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva (obrazac podići uz zahtjev za stipendiju ili na Internet stranici grada Karlovca)
 • službenu potvrdu o prihodima članova zajedničkog domaćinstva za razdoblje od
  1. kolovoza do 30. listopada 2009. (poslodavci, nadležna služba Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • ostale dokaze po kojima učenici/studenti ostvaruju bodove

II

Zahtjev za dodjelu stipendije podnosi se na propisanom obrascu koji se može dobiti u Gradu Karlovcu, Upravni odjel za prosvjetu i kulturu, Banjavčićeva br. 9, soba broj 4 ili na Internet stranicama grada Karlovca http://www.karlovac.hr kao i izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva.

III

Rok za podnošenje zahtjeva je 20.11.2009. i dostavlja se na adresu: GRAD KARLOVAC, UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU I KULTURU, Povjerenstvo za stipendije, Banjavčićeva 9, Karlovac, soba broj 4.

IV

Rezultate natječaja Povjerenstvo za stipendije objavit će u roku od 15 dana nakon isteka roka za podnošenje prijave, objavom na oglasnoj ploči Grada Karlovca, Banjavčićeva 9.

V

Prava i obveze korisnika stipendije utvrđuju se ugovorom.

 

Materijali

Prijavni obrazac (48 kb)
Izjava (24 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu