Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Kraljevice

Baza natječaja

Stipendije Grada Kraljevice

Rok za prijavu: 23.11.2009.

Kontakt institucija: Grad Kraljevica
Razina studija: preddiplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

Temeljem Odluke o stipendiranju učenika i studenata (Službene novine PGŽ br. 45/09) i zaključka Gradonačelnika Grada Kraljevice od 10.11.2009. raspisuje se

NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i studentima

1. Predmet natječaja je dodjela stipendija u školskoj godini 2009./2010.

Temeljem mjerila uspješnosti dodijelit će se osam stipendija učenicima srednje škole i osam stipendija studentima.

Temeljem socijalnih mjerila, uz uvažavanje uspjeha u školovanju dodijelit će se dvije stipendije učenicima srednje škole i dvije stipendije studentima.

2. Visina učeničke stipendije je 400,00 kn, a studentske stipendije 500,00 kn mjesečno.

3. Stipendija se dodjeljuje učeniku i studentu koji: 

 • je državljanin Republike Hrvatske
 • ima prebivalište na području Grada Kraljevice
 • redoviti je učenik ili student
 • upisao je narednu godinu školovanja
 • ne ostvaruje stipendiju iz drugih izvora

4. Mjerila uspješnosti:

 1. za učenike prvog razreda srednje škole – nagrada Grada Kraljevica u 2009. godini za postignuti uspjeh u osnovnoj školi
 2. za učenike ostalih razreda srednje škole – prosječna ocjena u prethodnoj godini školovanja najmanje 4,5
 3. za studente prve godine studije – nagrada Grada Kraljevica u 2009. godini za postignuti uspjeh u srednjoj školi
 4. za studente ostalih godina studija – prosječna ocjena u prethodnoj godini školovanja najmanje 4,0

5. Socijalna mjerila definirana su Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Kraljevice, a pri rangiranju se uvažava uspjeh u školovanju.

6. Prijava na natječaj treba sadržavati: 

 • ispunjen pristupni obrazac, koji se može podignuti u gradskoj upravi ili na web stranicama Grada Kraljevica
 • presliku dokumenata navedenih u pristupnom obrascu. 

 
7. Prijave kandidati dostavljaju na adresu: Grad Kraljevica, Frankopanska 1a, Kraljevica, s naznakom «za stipendiju», do 23. studenog 2009. godine. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Materijali

Prijavni obrazac (26 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu