Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije grada Virovitice

Baza natječaja

Stipendije grada Virovitice

Rok za prijavu: 03.12.2010.

Kontakt institucija: Grad Virovitica
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij, stručni studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija Grada Virovitice za akademsku godinu 2010./2011.

I. Grad Virovitica će dodijeliti 6 stipendija redovitim studentima počevši od druge
godine studija i to:

 • studentima sveučilišnog preddiplomskog odnosno stručnog studija uz obvezu
  (uvjet) da nakon završenog preddiplomskog studija upišu sveučilišni diplomski
  studij odnosno specijalistički stručni studij
 • studentima diplomskog sveučilišnog studija odnosno specijalističkog stručnog
  studija
 • studentima integriranog preddiplomskog i diplomskog studija.

II. Stipendije se raspisuju za potrebe Grada Virovitice prema Listi deficitarnih
zanimanja Grada Virovitice za akademsku godinu 2010./2011. kako slijedi:

 • dipl. ing. arhitekture / mag. ing. arhitekture
 • dipl. ing. građevinarstva / mag. ing. građevinarstva
 •  profesor engleskog jezika / mag. engleskog jezika
 • dipl. defektolog / mag. edukacijske rehabilitacije
 • prof. psihologije / mag. psihologije
 • dipl. knjižničar / mag. knjižničarstva
 • doktor medicine / dr. medicine
 • prof. etnologije / mag. etnologije
 • prof. glazbe / mag. glazbe (gitara / klavir / harmonika)
 • prof. glazbe / mag. glazbe (truba / klarinet / saksofon)

III. Stipendija iznosi 800,00 kuna mjesečno.

IV. Zainteresirani podnose prijave na natječaj osobno ili poštom u roku od 15 dana od
objavljivanja u „Virovitičkom listu“

 Upravnom odjelu za društvene djelatnosti,
Trg kralja Tomislava 6, 33000 Virovitica, s napomenom „Natječaj za stipendije“.

V. Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti sljedeće isprave i dokaze:

 • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske i prebivališta na području Grada Virovitice (preslika osobne iskaznice),
 • uvjerenje o upisu na redovni sveučilišni studij,
 • izjavu da nemaju odobrenu stipendiju ili novčanu potporu,
 • uvjerenje o prosjeku ocjena iz prethodne godine studiranja,
 • isprave kojima dokazuje svoj socijalni i materijalni status:
  a) potvrde o mjesečnim primanjima zaposlenih članova kućanstva za prethodna tri mjeseca (prosjek plaće),
  b) izjavu o sastavu kućanstva ovjerenu kod javnog bilježnika,
  c) potvrdu o statusu redovnog učenika odnosno redovnog studenta škole odnosno visokog učilišta za brata ili sestru,
  d) potvrdu da je dijete poginulog branitelja Domovinskog rata,
  e) uvjerenje da nisu kažnjavani za kaznena djela.

Nepravodobne i nepotpune molbe neće se razmatrati.

VI. Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 8 (osam) dana od
isteka roka za podnošenje prijava
, i to objavljivanjem liste prioriteta na Oglasnoj
ploči Grada Virovitice i web stranici Grada Virovitice: www.virovitica.hr .

 

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije grada Virovitice (2009)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu