Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Buzeta

Baza natječaja

Stipendije Grada Buzeta

Rok za prijavu: 15.10.2011.

Kontakt institucija: Grad Buzet
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J
ZA DODJELU STIPENDIJA ZA OBRAZOVANJE
ZA ŠKOLSKU-AKADEMSKU 2011./2012. GODINU

I.

Grad Buzet u školskoj-akademskoj 2011./2012. godini radi zadovoljavanja potreba za obrazovanjem kadrova te potpore i poticanja na daljnje školovanje učenika i studenata koji su tijekom dosadašnjeg školovanja ostvarili dobre rezultate, odnosno zbog posebnih okolnosti, dodjeljuje stipendije u skladu s Pravilnikom o stipendiranju učenika i studenata.

II.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici srednjih škola i studenti sveučilišnih (preddiplomskih i diplomskih) ili stručnih studija:

 • ako su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Grada Buzeta najmanje posljednjih pet godina, a školuju se izvan Grada Buzeta,
 • ako imaju status redovnog učenika ili studenta, a nemaju odobrenu stipendiju ili kredit po drugoj osnovi.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti i učenici koji imaju prebivalište na području Grada Buzeta, a koji pohađaju Srednju školu u Buzetu i to sukladno članku 7. citiranog Pravilnika. Učenici koji pohađaju nastavu izvan područja Grada Buzeta za programe za koje su formirana odjeljenja pri Srednjoj školi Buzet ne mogu ostvariti pravo na stipendiju temeljem citiranog Pravilnika.

III.

1. U školskoj 2011./2012. godini dodijelit će se ukupno 18 stipendija za nastavak školovanja u srednjim školama, od toga tri (3) stipendije učenicima koji pohađaju Srednju školu Buzet.
1.1. Petnaest stipendija (15) dodijelit će se učenicima srednjih škola koji se školuju izvan područja Grada Buzet u visini od 500,00 kuna mjesečno, od kojih:

 • za četverogodišnja tehnička usmjerenja, te trogodišnja industrijska i obrtnička zanimanja dodijelit će se 8 stipendija,
 • za gimnazijska usmjerenja, umjetničke škole i ostala četverogodišnja usmjerenja dodijelitće se 7 stipendija,

1.2. Tri stipendije (3) dodijelit će se učenicima koji pohađaju Srednju školu Buzet u visini od 250,00 kuna mjesečno, i to:

 • dvije stipendije (2) za učenike gimnazijskog usmjerenja,
 • jedna stipendija (1) učenicima trogodišnjeg industrijskog ili obrtničkog zanimanja.

Ukoliko se ne popune mjesta po navedenim grupama školovanja popunit će se kandidatima sa zbirne liste pristiglih zamolbi na temelju postignutih bodova prema uspjehu u obrazovanju.

IV.

U školskoj 2010./2011. godini Grad Buzet kao deficitarno zanimanje za učenike srednjih škola smatra: srednju medicinsku školu (zvanje medicinska sestra/medicinski brat). Visina mjesečnog iznosa stipendije za učenike koji se školuju za deficitarna zanimanja iznosi 700,00 kuna mjesečno.

V.

U akademskoj 2011./2012. godini dodijelit će se ukupno 30 stipendija za nastavak školovanja na sveučilišnim (preddiplomskim, diplomskim) ili stručnim studijima, u visini od 700,00 kuna mjesečno, i to:

 • za zanimanja prirodnih i tehničkih znanosti 15 stipendija,
 • za zanimanja društvenih i humanističkih znanosti 15 stipendija, (od kojih najviše 5 stipendija za studente koji studiraju neka od ekonomskih usmjerenja).

Prilikom utvrđivanja prava na dodjelu studentskih stipendija prednost će imati ona zanimanja koja do sada nisu bila stipendirana od strane Grada Buzeta. Ukoliko se ne popune mjesta po navedenim grupama studija popunit će se kandidatima sa zbirne liste pristiglih zamolbi na temelju postignutih bodova prema uspjehu u obrazovanju.

VI.

U školskoj-akademskoj 2011./20112. godini Grad Buzet će osim redovnih stipendija dodijeliti još deset (10) stipendija prema posebnim okolnostima, i to:

 • pet (5) stipendija za učenike srednjih škola u visini od 500,00 kuna mjesečno, i
 • pet (5) stipendija za studente koji se školuju na sveučilišnim (preddiplomskim, diplomskim) ili stručnim studijima u visini od 700,00 kuna mjesečno.

Pravo na ostvarivanje ove stipendije prema posebnim okolnostima imaju učenici i studenti koji se školuju izvan Buzeta, a koji po članu uže obitelji koju čine roditelji i djeca imaju prihode manje od 2.000,00 kuna mjesečno.

VII.

Zamolbe za dodjelu stipendije podnose se na propisanom obrascu koji izdaje Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti Grada Buzeta u vremenu:

 • za učenike: od 1. kolovoza do 15. rujna tekuće godine,
 • za studente: od 1. rujna do 15. listopada tekuće godine

VIII.

Uz zamolbe se prilaže:

 • životopis,
 • uvjerenje o prebivalištu,
 • preslika domovnice,
 • preslika zadnje svjedodžbe ili indeksa uz predočenje izvornika,
 • preslike svih svjedodžbi srednje škole ( samo za studente koji upisuju prvu godinu preddiplomskog ili stručnog studija),
 • uvjerenje o redovitom upisu u školu (za učenike), odnosno uvjerenje o prijepisu ocjena i ostvarenom broju ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini (za studente),
 • uvjerenje o upisu za upisanu iznova još jednu srednju školu pored redovne druge srednje škole (samo za učenike),
 • preslika isprave ili dokumentacije o sudjelovanju na natjecanjima s postignutim rezultatima (ukoliko postoji),
 • izjava da molitelj ne prima stipendiju po drugoj osnovi,
 • uvjerenje o upisu u školu ili na visoko učilište (sveučilište, fakultet i umjetničkuakademiju, veleučilište ili visoku školu) za ostale članove domaćinsta koji seredovno školuju izvan ili u mjestu prebivališta,
 • druge potvrde ili izjave koje su nužne za uredno provođenje postupka za dodjelustipendija.

IX.

Uz zamolbe za stipendiju prema posebnim okolnostima osim dokumentacije navedene u točki VIII. ovog Natječaja, prilaže se:

 • potvrda odnosno uvjerenje: o primanjima članova domaćinsta koji su u radnom odnosu (prosjek za posljednja 3 mjeseca), ili potvrda Zavoda za zapošljavanje (ukoliko je netko od članova nezaposlen) ili potvrda Centra za socijalnu skrb o ostarivanju prava (ukoliko ostvaruju neko od prava sukladno Zakonu o scijalnoj skrbi) ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinskio osiguranje, ili potvrda Porezne
  uprave o visini dohotka za članove domaćinstva,

X.

Dokumentacija koja se prilaže ne smije biti starija od 30 dana.

XI.

Dodatne obavijesti u vezi s provedbom ovoga Natječaja mogu se dobiti u Upravnom odjelu za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti Grada Buzeta (soba broj 13 ili na broj telefona 662-726, int.106).

 

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Grada Buzeta (2009)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu