Početna stranica > Baza natječaja > Norglobal stipendije za doktorski studij

Baza natječaja

Norglobal stipendije za doktorski studij

Rok za prijavu: 10.02.2012.

Kontakt institucija: Fakultet političkih znanosti
Razina studija: poslijediplomski studij
Područje studija: društvene znanosti
Mjesto studija: Hrvatska

 

NATJEČAJ
ZA DVIJE STIPENDIJE ZA POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI DOKTORSKI STUDIJ
«KOMPARATIVNA POLITIKA»

U sklopu istraživačkog projekta Norglobal pod nazivom ''European integration in higher education and research in the Western Balkans' dodjeljuju se dvije stipendije za doktorski studij komparativne politike na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Dobitnici stipendije primat će mjesečnu stipendiju za troškove studija i troškove života kroz tri godine, uz uvjet da redovito izvršavaju obaveze vezane uz studij i uz istraživački projekt.

Natječaj za stipendiju otvoren je državljanima Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Srbije.

Ovo je poziv na natječaj za upis u akademsku godinu 2011/2012. Doktorski studij počinje u proljetnom semestru 2012. godine.

Po uspješnom završetku doktorskog programa pristupnici stječu akademski stupanj doktora/ doktorice znanosti iz područja društvenih znanosti, znanstvenog polja politologije, grane komparativna politika (dr.sc.).

Voditeljica studija: prof. dr. sc. Mirjana Kasapović.

Opći uvjeti za upis

Na doktorski studij komparativne politike mogu se upisati:

  • pristupnici koji su diplomirali na dodiplomskim ili diplomskim studijima na Fakultetu političkih znanosti, te na dodiplomskim ili diplomskim studijima fakulteta društvenih i humanističkih znanosti na sveučilištima u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu, a diploma im je priznata u Republici Hrvatskoj
  • pristupnici koji su završili poslijediplomske znanstvene magistarske studije i stekli akademski stupanj magistara znanosti iz znanstvenog polja politologije, te iz znanstvenih polja ostalih društvenih i humanističkih znanosti u Hrvatskoj, kao i u inozemstvu, te im je visokoškolska kvalifikacija priznata u Republici Hrvatskoj
  • pristupnici koji su završili poslijediplomske specijalističke studije te stekli akademski naziv sveučilišnih specijalista iz polja politologije i ostalih društvenih i humanističkih znanosti u Hrvatskoj i inozemstvu.

Na natječaj za upis na doktorski studij mogu se prijaviti pristupnici koji su ostvarili izvrstan (4,5-5) i vrlo dobar (3,5-4,5) uspjeh u dodiplomskom ili u preddiplomskom i diplomskom studiju. Iznimno se mogu prijaviti pristupnici s ocjenom dobar (3-3,5), ali uz dvije obrazložene preporuke sveučilišnih nastavnika.
Pristupnici moraju vladati engleskim jezikom.

Školarina iznosi 60.000,00 (šezdeset tisuća) kuna ili 10.000,00 (deset tisuća) kuna po semestru. Polaznici uplaćuju troškove studija pri upisu u semestar, a prije početka nastave u svakom semestru na žiro račun Fakulteta političkih znanosti u Zagrebačkoj banci: 2360000-1101217644 (OIB 28011548575 ), model 00, poziv na broj 12.

Uvjeti za prijavu na stipendiju

Uz opće uvjete za upis na doktorski studij iz komparativne politike, uvjeti za natjecanje za Norglobal stipendije su:

  • zavšen akademski diplomski studij (MA ili MSc) ili magisterij znanosti (mr.sc.) iz društvenih ili humanističkih znanosti
  • minimalni prosjek ocjena od 4.0 na svim završenim studijskim programima
  • odlično vladanje hrvatskim (odnosno bosanskim ili srpskim) te engleskim jezikom
  • izrada doktorske disertacije iz područja politika visokog obrazovanja na Zapadnom Balkanu. Jedna disertacija treba se fokusirati na ulogu visokog obrazovanja u regionalnom razvoju, a druga na europeizaciju visokog obrazovanja i znanosti.
  • Doktorska disertacija treba biti izrađena na engleskom jeziku.

Kontakt osoba za upite o Norglobal programu stipendija je Danijela Dolenec, email ddolenec@fpzg.hr.

Sastavnice prijave za doktorski studij

1. prijavni obrazac;
2. ovjerena preslika diplome ili rješenje o akademskom priznavanju inozemne diplome;
3. prijepis ocjena;
4. kratak profesionalni životopis;
5. kratko obrazloženje svojih istraživačkih interesa, ciljeva i motiva za doktorski studij komparativne politike
6. primjerci objavljenih znanstvenih ili stručnih radova ako ih kandidat ima
7. priopćenja sa stručnih ili znanstvenih skupova na kojima je sudjelovao/la
8. potvrde o sudjelovanju na ljetnim školama ili drugim tečajevima iz političke znanosti ili drugih društvenih i humanističkih znanosti
9. potvrde o sudjelovanju ili suradnji na znanstvenim ili stručnim projektima

Za Norglobal stipendije

1. obrazloženje istraživačkih interesa na engleskom jeziku, tekst dužine do 1000 riječi;
2. dvije akademske preporuke na engleskom jeziku.
Obrazloženje istraživačkih interesa i preporuke poslati na ddolenec@fpzg.hr


Formulari za prijavu su dostupni na web stranicama Fakulteta http://www.fpzg.unizg.hr ili na porti Fakulteta političkih znanosti.

Rok za prijavu je 10. veljače 2012.

Prijave se podnose Studentskoj referadi Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu:

Studentska referada
Fakultet političkih znanosti
Lepušićeva 6
HR10000 Zagreb
Hrvatska

Sve dodatne obavijesti nalaze se na http://www.fpzg.unizg.hr ili se mogu dobiti putem e-maila: dboban@fpzg.hr.

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu