Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Brodsko-posavske županije

Baza natječaja

Stipendije Brodsko-posavske županije

Rok za prijavu: 21.12.2013.

Kontakt institucija: Brodsko - posavska županija
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: prirodne znanosti, biomedicina i zdravstvo, društvene znanosti, humanističke znanosti, umjetničko područje
Mjesto studija: Hrvatska

 

Stipendije Brodsko-posavske županije

 

Pravo sudjelovanja na Javnom natječaju za dodjelu stipendija imaju redovni studenti, za vrijeme trajanja studija, a koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

- da su državljani Republike Hrvatske s mjestom prebivališta u Brodsko-posavskoj županiji,
- da su redovni studenti stručnog ili sveučilišnog preddiplomskog, diplomskog ili integriranog diplomskog sveučilišnog studija u Republici Hrvatskoj,
- da nisu stariji od 22 godine života, za studente prve godine studija,
- da se prijavljuju po osnovi:
deficitarnosti (studenti prve godine s najmanjom prosječnom ocjenom za 3. i 4. razred srednje škole 4,50, a studenti viših godina studija koji su ostvarili prosjek prethodne godine studija s najmanjom ocjenom 3,00).
 

Deficitarna zanimanja su:
Profesor/profesorica engleskog jezika,
Profesor/profesorica njemačkog jezika,
Profesor/profesorica matematike,
Profesor/profesorica fizike,
Profesor/profesorica informatike, informatičar/informatičarka
Profesor/profesorica pedagogije,
Profesor/profesorica flaute -mag.muzike, sveučilišni studij flaute,
Profesor/profesorica klavira- mag. muzike-mag. muzike, sveučilišni studij klavira,
Profesor/profesorica trube-mag. muzike, sveučilišni studij trube,
Profesor/profesorica gitare-mag. muzike, sveučilišni studij gitare,
Profesor/profesorica harmonike-mag. muzike, sveučilišni studij harmonike,
Profesor/profesorica saksafona - mag. muzike, sveučilišni studij saksafona,
Profesor/profesorica klarineta. -mag. muzike, sveučilišni studij klarineta,
Profesor/profesorica teorijskih glazbenih predmeta- mag. struke, sveučilišni studij
teorijskih glazbenih predmeta,
Magistar-magistrica farmacije,
Psiholog/psihologinja
- Inženjer/inženjerka građevine,
- Inženjer/inženjerka arhitekture,
- Inženjer/inženjerka elektrotehnike,
- Inženjer/inženjerka informatike
- Inženjer proizvodnog strojarstva,
- Doktor/doktorica medicine,
- Doktor/doktorica dentist
- Prvostupnik/prvostupnica sestrinstva

- da im prosječni mjesečni prihod po članu obitelji u prethodna tri mjeseca ne
prelazi iznos 30% iznad neoporezivog dijela mjesečne plaće (2.860,00 kuna),
prema propisima Republike Hrvatske,

- da student ili član obitelji ne ostvaruju stipendiju ili drugu vrstu potpore, osim
ako su iz obitelji s troje ili više djece koja se školuju ili uzdržavaju.

 

Kriteriji za dodjelu stipendija su:
- opći uspjeh prethodnog školovanja,
- godina studija,
- materijalni status,
- natjecanja, nagrade i priznanja postignuta tijekom školovanja,
- sudjelovanje u Domovinskom ratu roditelja-staratelja,
- deficitarnost zanimanja.

 

Prijave (zamolbe) podnose se popunjavanjem obrasca koji se može dobiti u Upravnom odjelu za obrazovanje šport i kulturu, Brodsko-posavske županije, Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br. 1. soba 302., treći kat, ili na web stranici Županije (www.bpz.hr).Popunjene prijave i dokumentacija predaju se u Pisarnicu na urudžbeni zapisnik osobno ili putem pošte na adresu:
Brodsko-posavska županija, Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br.1 Upravni odjel za obrazovanje , šport i kulturu Komisija za stipendiranje studenata

Nepotpuno popunjene i ne potpisane prijave neće se uzeti u razmatranje.

Uz molbu treba priložiti sljedeće dokumente:

1. potvrdu o prebivalištu izdanu od MUP-a,
2. domovnicu (preslika),
3. potvrdu o upisu studija u akademsku godinu 2013./2014.
4. ovjerena preslika svjedodžbe 3. i 4. razreda srednje škole (za studente prve godine), a studenti viših godina potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena s prethodne godine studija,
5. dokaze o postignutim uspjesima ili sudjelovanju na službenim natjecanjima (županijsko, međužupanijsko i državno), te objavljenim radovima, nagradama na fakultetu,
6. izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva vlastoručno napisana i potpisana,
7. službene potvrde o svim prihodima članova zajedničkog domaćinstva (prosječni mjesečni prihod obitelji u protekla tri mjeseca), za nezaposlene potvrda Zavoda za zapošljavanje,
8. potvrdu o sudjelovanju u Domovinskom ratu roditelja-staratelja, izdanu od nadležnog Ureda za obranu ili Policijske uprave.
 

 

Materijali

Natječaj za stipendije Brodsko-posavske županije (68 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Brodsko-posavske županije (2013)
Stipendije Brodsko-posavske županije (2011)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu