Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Solina

Baza natječaja

Stipendije Grada Solina

Rok za prijavu: 08.11.2014.

Kontakt institucija: Grad Solin
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij, stručni studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

Stipendije Grada Solina

 

Predmet ovog natječaja je dodjela stipendija darovitim srednjoškolskim učenicima i studentima, učenicima i studentima iz socijalno ugroženih obitelji, koji imaju prebivalište na području grada Solina prijavljeno do 31. prosinca 2013. godine i čiji roditelj (staratelj) ima prijavljeno prebivalište na području grada Solina najkasnije do 31. prosinca 2013. godine.
 

VISINA STIPENDIJE:
 

  • za učenike srednjih škola koji su ostvarili prosjek ocjena veći od 4,90 iznosi 400,00 kuna mjesečno;
  • za studente prve godine studija koji studiraju na području i izvan područja Republike Hrvatske iznosi 500,00 kuna mjesečno;
  • za studente druge, treće i četvrte godine preddiplomskog studija, prve i druge godine diplomskog studija, te druge, treće, četvrte, pete i šeste godine integriranog studija, a ostvarili su prosjek ocjena od 4,00-4,40 mjesečni iznos stipendije je 400,00 kuna,
  • za prosječnu ocjenu od 4,40 do 4,80 iznos stipendije je 500,00 kuna, a za prosjekocjena od 4,80 do 5,00 iznos stipendije je 700,00 kuna mjesečno.
  • za studente druge, treće i četvrte godine preddiplomskog studija, prve i druge godine diplomskog studija, druge, treće, četvrte, pete i šeste godine integriranog studija koji studiraju izvan Republike Hrvatske, a ostvarili su prosječnu ocjenu od najmanje 4,00 mjesečni iznos stipendije je 700,00 kuna;
  • za studente druge, treće i četvrte godine preddiplomskog studija, prve i druge godine diplomskog studija, te druge, treće, četvrte, pete i šeste godine integriranog studija iz socijalno ugroženih obitelji, koji studiraju na području ili izvan područja Republike Hrvatske, a ostvarili su prosjek ocjena od 3,00 – 4,60 mjesečni iznos stipendije je 500,00 kuna, a za prosjek ocjena od 4,60 – 5,00 iznos je 700,00 kuna.

Stipendija se isplaćuje deset (10) mjeseci u godini do završetka redovnog obrazovanja za koje je stipendija odobrena.
 

UVJETI NATJEČAJA:
A. Učenici:
a) daroviti učenici:
- redoviti učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda srednjih škola koji su u prethodnoj godini obrazovanja ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,90;

b) učenici iz socijalno ugroženih obitelji:
- redoviti učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda srednjih škola iz socijalno ugroženih obitelji koji su u prethodnoj godini obrazovanja ostvarili prosjek ocjena najmanje 3,50;
poseban uvjet : socijalni uvjet ispunjava učenik koji je član obitelji, čiji je nositelj obitelji korisnik zajamčene minimalne naknade od Centra za socijalnu.

B. Studenti:
a) studenti
- redoviti studenti prve godine studija koji se nalaze na 1.-5. mjesta najbolje plasiranih kandidata na konačnoj listi upisanih studenata;
- redoviti studenti druge, treće, četvrte godine preddiplomskog studija, prve i druge godine diplomskog studija, te druge, treće, četvrte, pete i šeste godine integriranog studija koji imaju prosjek ocjena najmanje 4,00 na prethodnoj godini studija ili koji su od svih položenih ispita na prethodnim godinama studija ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,00
- studenti koji studiraju izvan područja Republike Hrvatske pravo na stipendiju mogu ostvariti pod istim uvjetima kao i studenti koji studiraju na području Republike Hrvatske;

b) studenti iz socijalno ugroženih obitelji
- redoviti studenti prve godine studija čiji je prosjek ocjena svjedodžbe završnog razreda srednje škole i svjedodžbe o državnoj maturi najmanje 4,00;
- redoviti studenti druge, treće, četvrte godine preddiplomskog studija, prve i druge godine diplomskog studija, te druge, treće, četvrte, pete i šeste godine integriranog studija koji imaju prosjek ocjena najmanje 3,00 na prethodnoj godini studija ili koji su od svih položenih ispita na prethodnim godinama studija ostvarili prosjek ocjena najmanje 3,00.
poseban uvjet:
- socijalni uvjet ispunjava student koji je član obitelji , čiji je nositelj obitelji korisnik zajamčene minimalne naknade od Centra za socijalnu skrb.
 

Obrazac prijave i popis dokumenata koje treba dostaviti uz prijavu, mogu se preuzeti u Upravnom odjelu za javne djelatnosti, 1 kat, soba broj 4, Gradske uprave Solin ili na Internet stranici www.Solin.hr.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se putem Protokola Gradske uprave Solin ili na adresu: Grad Solin, Upravni odjel za javne djelatnosti, 21210 Solin, Stjepana Radića 42, u roku od 15 dana od dana objave Obavijesti o raspisivanju Natječaja u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“, te cjelokupnog teksta Natječaja na oglasnoj ploči Grada Solina i Internet stranici www. Solin. hr.

Za sve potrebne informacije kandidati se mogu obratiti na brojeve telefona: 555-230 i 555-211.
Prijave dostavljene izvan roka i bez potrebne dokumentacije neće se uzeti u razmatranje.
Rezultati Natječaja biti će objavljeni u roku od 40 dana od dana zaključenja Natječaja, na Internet stranici www.Solin.hr. i na oglasnoj ploči Grada Solina, Stjepana Radića 42 Solin.
Uroku od 8 dana od dana objave liste učenika i studenata-korisnika stipendije na Oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Solina, svaki nezadovoljni sudionik natječaja može podnijeti pismeni prigovor Gradonačelniku Grada Solina. Akt Gradonačelnika po prigovoru je konačan.

Svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći klikom na link.

 

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Grada Solina (2010)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu