Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Varaždina

Baza natječaja

Stipendije Grada Varaždina

Rok za prijavu: 17.11.2015.

Kontakt institucija: Grad Varaždin
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

Natječaj za dodjelu stipendija za akademsku/školsku godinu 2015./2016.
- redovitim studentima druge i daljnjih godina preddiplomskih sveučilišnih studija,
- redovitim studentima druge i daljnjih godina integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija,
- redovitim studentima diplomskih sveučilišnih studija,
- redovitim studentima druge i daljnjih godina kratkih i preddiplomskih stručnih studija,
- redovitim studentima specijalističkih diplomskih stručnih studija,
- učenicima koji se školuju na srednjim školama za deficitarna zanimanja od bitnog značaja za gospodarski razvoj Grada Varaždina.
Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju prethodno navedeni studenti/učenici koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:
- da su državljani Republike Hrvatske,
- da imaju prebivalište na području Grada Varaždina u neprekidnom trajanju od najmanje 12 mjeseci do dana objave natječaja,
- da nisu u radnom odnosu,
- da je studentima visokih učilišta prosjek ocjena prethodne godine studija najmanje
3,50, odnosno za deficitarne studijske programe 3,00,
- da je učenicima srednjih škola koji se školuju za deficitarna zanimanja prosjek ocjena prethodnog razreda najmanje 2,50.
Deficitarni studijski obrazovni programi od bitnog značaja za gospodarski razvoj Grada Varaždina su:

Stručni studij
1. proizvodno strojarstvo

Sveučilišni studiji
1. strojarstvo
2. elektrotehnika
3. medicina
4. matematika
5. fizika
6. psihologija
7. farmacija
8. engleski jezik
9. njemački jezik

Deficitarni srednjoškolski obrazovni programi od bitnog značaja za gospodarski razvoj Grada Varaždina su:
Trogodišnji srednjoškolski obrazovni program
1. krojač/krojačica
2. galanterist/galanteristica
3. limar/limarica
Dokumentacija potrebna za dodjelu stipendije:
- popunjen obrazac Prijave na natječaj za dodjelu stipendije Grada Varaždina u akademskoj/školskoj godini 2015./2016. (dostupan na službenim internetskim stranicama Grada Varaždina ili osobno na porti P. Preradovića 10) (Napomena: za maloljetne osobe prijavu na natječaj podnosi roditelj ili skrbnik)
- dokaz o hrvatskom državljanstvu – važeća osobna iskaznica ili putovnica odnosno domovnica (preslik – nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika),
- potvrda o prebivalištu (ne starija od 30 dana – izvornik),
- potvrda škole/visokog učilišta o upisu u razred/godinu studija u tekućoj školskoj/akademskoj godini za koju je objavljen natječaj (izvornik),
- potvrda škole/visokog učilišta o prosjeku ocjena prethodnog razreda/godine studija (na 2 decimale – izvornik),
- potvrda osnovne škole o prosjeku ocjena 8. razreda (prilažu učenici 1. razreda srednje škole – izvornik),
- izjava o broju članova zajedničkog kućanstva (obrazac u Narodnim novinama – izvornik – nije potrebno ovjeriti kod javnog javnog bilježnika),
- potvrda o mjesečnom prihodu svakog člana kućanstva (za srpanj, kolovoz, rujan – izvornik),
- potvrda o postignutim izvannastavnim rezultatima (državno i međunarodno natjecanje, nagrada visokog učilišta za znanstveni rad ili objava znanstvenog rada u domaćoj ili stranoj publikaciji) (preslik – nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika),

Prijava na natječaj zajedno s potrebnom dokumentacijom podnosi se osobno ili preporučeno poštom u zatvorenoj omotnici zaključno do 17. studenog 2015. godine na adresu: GRAD VARAŽDIN „ZA STIPENDIJU“ p.p. 177, 42001 VARAŽDIN.

Zakašnjele i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Dostavljena dokumentacija ne vraća se podnositelju prijave na natječaj.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni pisanim putem.
Nakon provedenog postupka bodovanja prema Odluci o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima Gradonačelnik će donijet odluku o dodjeli stipendija za akademsku/školsku godinu 2015./2016.
Podnositelji prijava na natječaj ovlašteni su gradonačelniku podnijeti prigovor na odluku o stipendiranju u roku 8 dana od dana primitka pisane obavijesti. Odluku o prigovoru na odluku o dodjeli stipendija donosi nadležni odbor Gradskog vijeća.
Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 042/658-030 te na adresu: Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Varaždina, P. Preradovića 10, Varaždin.

 

Materijali

Obrazac za prijavu (32 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Grada Varaždina (2010)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu