Početna stranica > Baza natječaja > Natječaj za sufinanciranje znanstvenoistraživačkih projekata u okviru hrvatsko-crnogorske suradnje

Baza natječaja

Natječaj za sufinanciranje znanstvenoistraživačkih projekata u okviru hrvatsko-crnogorske suradnje

Rok za prijavu: 01.06.2010.

Kontakt institucija: Institut za razvoj obrazovanja
Razina studija: nije definirano
Područje studija: prirodne znanosti, tehničke znanosti, biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J
za sufinanciranje znanstvenoistraživačkih projekata u okviru zajedničke hrvatsko-crnogorske suradnje za 2011. i 2012. godinu

Uvjeti prijave

Prijedloge međunarodnih projekata mogu podnijeti znanstvenici zaposleni u znanstvenoistraživačkim i visokoškolskim ustanovama Republike Hrvatske, a prednost pri izboru imat će projekti iz sljedećih područja znanosti: 

 • biologija mora (znanost o moru), 
 • neurobiologija morskih organizama,
 • poljoprivreda,
 • seizmologija, 
 • veterinarska medicina,
 • prehrambena tehnologija,kemijska tehnologija,
 • računarstvo, ICT,
 • ekologija,
 • turizam,
 • energetika.

Sufinanciranje projekata

Razmatrat će se samo prijedlozi projekata koji su utemeljeni na projektima koje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH već podupire kao nacionalne projekte te projektima financiranim putem međunarodnih izvora (primjerice 7. Okvirni program EU). Sredstva koja u okviru ovog Natječaja dodjeljuju hrvatska i crnogorska strana predstavljaju dodatnu financijsku pomoć za troškove putovanja i boravaka suradnika na projektu. Odluku o broju odobrenih projekata te iznosu odobrenih sredstava donijet će Zajedničko hrvatsko-crnogorsko povjerenstvo do kraja 2010. godine.

Predviđeno trajanje projekata je dvije godine, s početkom provedbe 1. siječnja 2011. godine, a uvjet za dodjelu financijskih sredstava za drugu godinu provedbe projekata je stručno i financijsko izvješće o ostvarenim rezultatima i namjenski utrošenim sredstvima u prvoj godini istraživanja.

Način prijave

Prijavu projekata pod zajedničkim nazivom hrvatski partner u natječajnom roku podnosi Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, a crnogorski partner Ministarstvu obrazovanja i znanosti Crne Gore

Prijava na natječaj treba sadržavati: 

 1. ispunjeni i potpisani prijavni obrazac (u privitku)
 2. kratki životopis hrvatskog voditelja projekta kao i voditelja crnogorskog projekta sa najvažnijim publikacijama i radovima u zadnjih pet godina koji se odnose na sadržaj projekta
 3. opis projekta.(1 do 2 stranice).

Natječajnu dokumentaciju treba poslati u elektronskom obliku, a jedan tiskani primjerak do 1. lipnja 2010. godine na adresu:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Uprava za međunarodnu suradnju i europske integracije
(Natječaj za hrvatsko-crnogorske projekte)
Donje Svetice 38
10000 Zagreb
e-mail: bilaterala@mzos.hr

Dodatne informacije na telefon +385 1 4594 354 ili na e-mail: bilaterala@mzos.hr

 

Materijali

Prijavni obrazac (118 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu