Početna stranica > Baza natječaja > Preddiplomski sveučilišni studij Vojnog inženjerstva i Vojnog vođenja i upravljanja - Sveučilište u Zagrebu

Baza natječaja

Preddiplomski sveučilišni studij Vojnog inženjerstva i Vojnog vođenja i upravljanja - Sveučilište u Zagrebu

Rok za prijavu: 10.05.2019.

Kontakt institucija: Ministarstvo obrane
Razina studija: preddiplomski studij
Područje studija: tehničke znanosti

 

Detalji

U akademskoj godini 2019./2020. u status kadeta/kadetkinja bit će primljeno do 110 kandidata/kinja upisanih na prvu godinu sveučilišnih preddiplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu:
 

 • Preddiplomski sveučilišni studij Vojnog inženjerstva do 70 kandidata/kinja;
 • Preddiplomski sveučilišni studij Vojnog vođenja i upravljanja – do 40 kandidata/kinja.

Proces prijave

Kandidati/kinje se prijavljuju u propisanom roku elektronski Središnjem prijavnom uredu za upis na sveučilišni studij i pismeno na adresu: Ministarstvo obrane, Središnjica za upravljanje osobljem, Zagreb, Ilica 256b.

Uvjeti prijave

Kandidati koji se žele prijaviti moraju zadovoljiti i ispuniti sljedeće uvjete:

 • državljanstvo Republike Hrvatske;
 • rođen/a 1997. godine ili kasnije;
 • završena četverogodišnja srednja škola;
 • da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak po službenoj dužnosti;
 • da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena dijela;
 • da je upisan/a na prvu godinu redovitog studija;
 • ispunjeni zdravstveni, psihički, tjelesni i sigurnosni kriteriji za kadete. 

Pismene prijave koje kandidati šalju trebaju sadržavati:

 • zamolbu sa životopisom, adresom i brojem telefona/mobitela;
 • presliku osobne iskaznice;
 • uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci.

Stipendije

Tijekom školovanja kadeti/kinje ostvaruju određena prava propisana Pravilnikom o načinu i uvjetima sklapanja ugovora o kadetskoj službi i ugovora o stipendiranju („Narodne novine“, br. 158/13 i 5/17).

Nakon završenog preddiplomskog studija kadeti/kinje bit će primljeni u djelatnu vojnu službu te imaju mogućnost stalnog stručnog usavršavanja, profesionalnog razvoja i sudjelovanja u domaćim i međunarodnim aktivnostima.

Rok za podnošenje prijava je 10. svibnja 2019.

Službenu stranicu možete pronaći ovdje.

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu