Početna stranica > Baza natječaja > Stipendija Sveučilišta National Cheng Kung u Tajvanu

Baza natječaja

Stipendija Sveučilišta National Cheng Kung u Tajvanu

Rok za prijavu: 01.03.2016.

Kontakt institucija: Sveučilište u Zagrebu
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: prirodne znanosti, tehničke znanosti, biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, društvene znanosti, humanističke znanosti, umjetničko područje, sport

 

Sveučilište u Zagrebu dodjeljuje jednu stipendiju za studentsku razmjenu u zimskom semestru u idućoj akademskoj godini za preddiplomske i diplomske studijske programe koji se izvode na National Cheng Kung Universityju u Tajvanu.

Prijaviti se mogu redoviti studenti Sveučilišta u Zagrebu s odslušana minimalno dva semestra, vrlo dobrim uspjehom u studiju i znanjem engleskog jezika.

Studenti su dužni zadržati status redovnog studenta na matičnoj ustanovi Sveučilišta u Zagrebu tijekom cijelog svog boravka na stranom sveučilištu. Ako pripadaju kategoriji studenata koji ili u potpunosti ili djelomično sami financiraju svoj studij, za vrijeme trajanja mobilnosti dužni su nastaviti plaćati školarinu matičnoj ustanovi.

Više informacija možete pronaći na linku.

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu