Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Sveučilišta u Zagrebu iz Fonda za stipendiranje darovitih studenata

Baza natječaja

Stipendije Sveučilišta u Zagrebu iz Fonda za stipendiranje darovitih studenata

Rok za prijavu: 16.02.2014.

Kontakt institucija: Sveučilište u Zagrebu
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

Stipendije Sveučilišta u Zagrebu iz Fonda za stipendiranje darovitih studenata

 

Stipendije Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2013./2014. dodjeljuje se studentima Sveučilišta u Zagrebu koji su postigli visoke rezultate u dosadašnjem studiju te se nalaze u 3% najuspješnijih studenata na studijskom programu za koji se prijavljuju, sukladno kriterijima matičnog fakulteta ili akademije na kojoj studiraju. Po ovoj osnovi bit će dodijeljeno 140 stipendija.

Ukupni iznos stipendije je 11.000 kn,
odnosno 1.100 kn mjesečno, kroz desetomjesečno razdoblje.

Stipendije Sveučilišta u Zagrebu redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija dodjeljuju se u skladu s kriterijima za dodjelu stipendija.
Opći kriteriji pri vrjednovanju prispjelih molbi su sljedeći:
kriteriji uspješnosti u studiju (prosjek ocjena svih do sada položenih ispita, ukupno stečeni ECTS bodovi, duljina studiranja) i dodatna postignuća.
Pri vrjednovanju prednost će imati studenti koji uz bolje opće kriterije (viši prosjek ocjena, veći broj ECTS bodova, viša godina studija uz kraće vrijeme studiranja) imaju i dodatna postignuća kao što su rektorova nagrada, dekanova nagrada, nagrada fakultetskog ili akademijskog vijeća, objavljen znanstveni/stručni rad, uspjesi na natjecanjima državne ili međunarodne razine. Za umjetničke studije dodatno se uzimaju u obzir ostvareni javni umjetnički nastupi kao i umjetnička djela i radovi predstavljeni na stručnim skupovima.

Prijave na natječaj obavljaju se isključivo elektroničkim putem upisivanjem podataka u aplikaciju na internetskoj stranici Sveučilišta u Zagrebu www.unizg.hr/stipendije. Za pristup aplikaciji potrebno se prijaviti koristeći svoj elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr.

Prijave se podnose od 24. siječnja do 16. veljače 2014. godine.

Prijavom na ovaj Natječaj, student automatski ostvaruje prijavu na Natječaj za dodjelu stipendija iz javnih proračunskih sredstava u kategoriji A.

Pravo prijave na natječaj nemaju:
- studenti koji studiraju na visokom učilištu koje nije sastavnica Sveučilišta u Zagrebu
- studenti koji ne udovoljavaju osnovnom kriteriju da se nalaze među 3% najuspješnijih

- studenti koji imaju upisano mirovanje studentskih obveza u 2013./2014.
- studenti „razlikovne“ godine studija
- studenti koji su 2013./2014. upisali prvu godinu studija (preddiplomskog, integriranog ili preddiplomskog stručnog)
- studenti koji su od početka studija skupili manje od N x 55 ECTS bodova (gdje je N broj punih godina od početka studija bez mirovanja)
- studenti koji su za ak. god. 2013./2014. već dobili stipendiju od nekog drugog stipenditora čija sredstva potječu iz državnog ili iz proračuna Grada Zagreba

Student ne mora imati sve tražene elemente da bi mogao sudjelovati na natječaju za stipendiju iz Fonda za stipendiranje darovitih studenta, osim da je među 3% najuspješnijih studenata, što je uvjet za sudjelovanje, no prednost pri izboru imati će onaj tko uz bolje kriterije uspješnosti ima više dodatnih postignuća.

 

Materijali

Natječaj (711 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu