Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije za djecu branitelja

Baza natječaja

Stipendije za djecu branitelja

Rok za prijavu: 16.11.2009.

Kontakt institucija: Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij, poslijediplomski studij, stručni studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

FOND ZA STIPENDIRANJE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I
DJECE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA

Temeljem članka 4. Pravilnika o postupku dodjele stipendija i naknade dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima, Upravni odbor Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: Fond) raspisuje,


NATJEČAJ
za dodjelu stipendija tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja, redovitoga sveučilišnog i stručnog studija, te za dodjelu naknada dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, djeci smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djeci zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata i djeci HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljcima i djeci dragovoljaca iz Domovinskog rata za školsku, odnosno akademsku godinu 2009/2010.


1. Mjesečni iznos stipendije tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja za učenike iznosi 400,00 kuna.
2. Mjesečni iznos stipendije za studente iznosi 1.000,00 kuna.
3. Naknade dijela troškova školarine poslijediplomskih studija biti će odobrene u iznosu od 7.000,00 kuna.

1. Pravo na stipendiju tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja može ostvariti kandidat koji udovoljava sljedećim uvjetima:

 • da je redoviti učenik srednje škole
 • da ima prosjek ocjena za prethodni razred srednje škole, odnosno osmi (8.) razred osnovne škole najmanje 3,50
 • da ne ponavlja godinu
 • da mu redoviti prihodi mjesečno po članu kućanstva ne prelaze dvostruki iznos cenzusa iz članka 88. stavka 1. točke 5. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 174/04, 92/05, 2/07 i 107/07 - u daljnjem tekstu: Zakon)
 • da nije korisnik stipendije po drugoj osnovi.

2. Pravo na stipendiju tijekom redovitoga sveučilišnog i stručnog studija može ostvariti kandidat koji udovoljava sljedećim uvjetima:

 • da je redoviti student
 • da svladava upisani studij bez ponavljanja godine, odnosno da redovito napreduje u studiju osim u slučaju mirovanja studentskih prava sukladno članku 88. stavku 1. toč. 12. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 • da nema status apsolventa
 • ako je student prve godine studija, da je završio posljednji razred srednje škole s najmanjom prosječnom ocjenom 3,50
 • da mu je prosjek ocjena u dosadašnjem tijeku studiranja najmanje 3,00
 • da mu redoviti prihodi mjesečno po članu kućanstva ne prelaze dvostruki iznos cenzusa iz članka 88. stavka 1. točke 5. Zakona
 • da nije korisnik stipendije po drugoj osnovi.

3. Pravo na naknadu dijela troškova studentima poslijediplomskih studija na visokim učilištima može ostvariti kandidat koji udovoljava sljedećim uvjetima:

 • da je upisan na poslijediplomski studij
 • da mu redoviti prihodi mjesečno po članu kućanstva ne prelaze dvostruki iznos cenzusa iz članka 88. stavka 1. točke 5. Zakona
 • da nije korisnik stipendije po drugoj osnovi.

Korištenje stipendije odobrava se korisnicima u razdoblju od 1. rujna do 30. lipnja u školskoj, odnosno akademskoj godini 2009/2010., u obliku 10 mjesečnih isplata. Korištenje naknade dijela troškova školarine odobrava se korisnicima u obliku jednokratne isplate.


Dvostruki iznos cenzusa iz članka 88. stavka 1. točke 5. Zakona iznosi 1.995,60 kuna.
U slučaju nerazmjera broja kandidata koji ispunjavaju uvjete iz gore navedenih točaka 1. i 2. Natječaja i raspoloživih sredstava Fonda, prednost će imati oni učenici koji imaju viši prosjek ocjena za prethodni razred srednje škole, odnosno osmi razred osnovne škole te studenti koji imaju viši prosjek ocjena u dosadašnjem tijeku studiranja, odnosno za posljednji razred srednje škole.

1. Kandidati iz točke 1., odnosno njihovi zakonski zastupnici, dužni su uz prijavu A na natječaj dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta, i to:

 • izjavu o sastavu kućanstva ovjerenu kod javnog bilježnika (napomena: za malodobne
  kandidate izjavu daje zakonski zastupnik)
 • potvrde nadležne Porezne uprave Ministarstva financija RH o visini dohotka za 2008. godinu za sve članove kućanstva starije od 15 godina, uključujući i podnositelja zahtjeva
 • potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ukupnom iznosu mirovine ostvarene u 2008. godini za sve članove kućanstva, uključujući i podnositelja zahtjeva, odnosno potvrdu da pojedini član kućanstva nije korisnik mirovine
 • ovjeren preslik svjedodžbe prethodnog razreda srednje škole, odnosno osmog (8.) razreda osnovne škole
 • učenici prvog (1.) razreda srednje škole - potvrdu o prosjeku ocjena (zaokružen na dvije decimale) za osmi (8.) razred osnovne škole, potpisanu i ovjerenu od nadležne obrazovne ustanove.


Ukoliko je kandidat dijete dragovoljca iz Domovinskog rata, uz gore navedene dokaze, dužan je dostaviti - potvrdu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova roditelja, iz koje je razvidan status dragovoljca iz Domovinskog rata.


Ukoliko je kandidat dijete HRVI-a iz Domovinskog rata, uz gore navedene dokaze, dužan je dostaviti - preslik drugostupanjskog rješenja o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata roditelja iz koje je razvidan status HRVI iz Domovinskog rata.


Ukoliko je kandidat dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dijete zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, uz gore navedene dokaze, dužan je dostaviti - potvrdu o statusu djeteta smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili djeteta zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koju izdaje nadležni Ured državne uprave.

2. Kandidati iz točke 2. dužni su uz prijavu B dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta, i to:

 • izjavu o sastavu kućanstva ovjerenu kod javnog bilježnika
 • potvrde nadležne Porezne uprave Ministarstva financija RH o visini dohotka za 2008. godinu za sve članove kućanstva starije od 15 godina, uključujući i podnositelja zahtjeva
 • potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ukupnom iznosu mirovine ostvarene u 2008. godini za sve članove kućanstva, uključujući i podnositelja zahtjeva, odnosno potvrdu da pojedini član kućanstva nije korisnik mirovine
 • ovjereni prijepis svih ocjena u studiju, odnosno ovjereni preslik svjedodžbe posljednjeg
  razreda srednje škole (ukoliko se radi o studentu 1. godine)
 • studenti prve (1.) godine – potvrdu o prosjeku ocjena (zaokružen na dvije decimale) za posljednji razred srednje škole, potpisanu i ovjerenu od nadležne obrazovne ustanove.


Ukoliko je kandidat hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ili dragovoljac iz Domovinskog
rata
, uz gore navedene dokaze, dužan je dostaviti - potvrdu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova.


Ukoliko je kandidat dijete dragovoljca iz Domovinskog rata, uz gore navedene dokaze, dužan je dostaviti - potvrdu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova roditelja, iz koje je razvidan status dragovoljca iz Domovinskog rata.


Ukoliko je kandidat HRVI iz Domovinskog rata, uz gore navedene dokaze, dužan je dostaviti - preslik drugostupanjskog rješenja o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata.


Ukoliko je kandidat dijete HRVI iz Domovinskog rata uz gore navedene dokaze, dužan je dostaviti - preslik drugostupanjskog rješenja o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata roditelja, iz koje je razvidan status HRVI iz Domovinskog rata.


Ukoliko je kandidat dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dijete zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, uz gore navedene dokaze, dužan je dostaviti - potvrdu o statusu djeteta smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili djeteta zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koju izdaje nadležni Ured državne uprave.

3. Kandidati iz točke 3. dužni su uz prijavu C dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta, i to:

 • zjavu o sastavu kućanstva ovjerenu kod javnog bilježnika
 • potvrde nadležne Porezne uprave Ministarstva financija RH o visini dohotka za 2008. godinu za sve članove kućanstva starije od 15 godina, uključujući i podnositelja zahtjeva
 • potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ukupnom iznosu mirovine ostvarene u 2008. godini za sve članove kućanstva, uključujući i podnositelja zahtjeva, odnosno potvrdu da pojedini član kućanstva nije korisnik mirovine.


Ukoliko je kandidat hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ili dragovoljac iz Domovinskog rata, uz gore navedene dokaze, dužan je dostaviti - potvrdu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova.


Ukoliko je kandidat dijete dragovoljca iz Domovinskog rata, uz gore navedene dokaze, dužan je dostaviti - potvrdu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova roditelja, iz koje je razvidan status dragovoljca iz Domovinskog rata.


Ukoliko je kandidat HRVI iz Domovinskog rata, uz gore navedene dokaze, dužan je dostaviti - preslik drugostupanjskog rješenja o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata,


Ukoliko je kandidat dijete HRVI iz Domovinskog rata uz gore navedene dokaze, dužan je dostaviti - preslik drugostupanjskog rješenja o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata roditelja, iz koje je razvidan status HRVI iz Domovinskog rata.


Ukoliko je kandidat dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dijete zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, uz gore navedene dokaze, dužan je dostaviti - potvrdu o statusu djeteta smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili djeteta zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koju izdaje nadležni Ured državne uprave.


NAPOMENA:
Svi pristupnici (uključujući i korisnike stipendija za akademsku, odnosno školsku godinu 2008/2009.) su dužni dostaviti pisane prijave za dodjelu stipendija tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja, redovitoga sveučilišnog i stručnog studija i naknade dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima na posebnim obrascima koji se mogu dobiti na svim sveučilištima, fakultetima, veleučilištima, visokim školama, te srednjim školama u Republici Hrvatskoj, u područnim jedinicama i Centrima za psihosocijalnu pomoć Ministarstva obitelji, branitelja i meñugeneracijske solidarnosti te na web adresi Ministarstva www.mobms.hr.

Prijavu je potrebno ispuniti čitkim rukopisom po točkama:

 • podaci o učeniku/studentu
 • podaci o školovanju/studiju te priložiti i ostale dokumente koji su navedeni u ovom Natječaju.

Podatke pod točkom 3. Podaci o tijeku školovanja/studija popunjava i ovjerava škola, odnosno visoko učilište koje kandidat pohađa.
Za malodobne kandidate prijavu ispunjava i potpisuje zakonski zastupnik kandidata.
Ukoliko bilo koji član kućanstva koristi pravo na rodiljni dopust ili je privremeno nesposoban za rad (bolovanje), kandidat je dužan dostaviti dokaz o toj činjenici.
U slučaju mirovanja studentskih prava sukladno čl. 88. stavak 1. točka 12. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, kandidat je dužan dostaviti dokaz o činjenici mirovanja studentskih prava.
Izjava o sastavu kućanstva mora sadržavati ime i prezime, datum roñenja člana zajedničkog kućanstva te srodstvo (odnos) sa kandidatom.
Svjedodžbe koje je sukladno Natječaju potrebno priložiti prijavi moraju biti propisno ovjerene.


Prijave na Natječaj podnose se zaključno do 16. studenog 2009. godine na adresu:
FOND ZA STIPENDIRANJE HRVATSKIH
BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I
DJECE HRVATSKIH BRANITELJA IZ
DOMOVINSKOG RATA
Strossmayerov trg 4, 10000 Zagreb
(sa naznakom - natječaj za stipendiranje)


PRIJAVE S NEPOTPUNOM DOKUMENTACIJOM, NEOVJERENE PRIJAVE KAO I
ONE KOJE NE PRISTIGNU U UTVRĐENOM ROKU, NEĆE SE RAZMATRATI.
Nepotpuna prijava (obrasci A, B i C) podrazumijeva popunjenu i ovjerenu prijavu, ali bez potrebnih dokumenata koje je sukladno Natječaju potrebno priložiti prijavi.
Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici Ministarstva obitelji, branitelja i meñugeneracijske solidarnosti www.mobms.hr i u područnim jedinicama i Centrima za psihosocijalnu pomoć Ministarstva obitelji, branitelja i meñugeneracijske solidarnosti.

 

Materijali

Obrazac A (102 kb)
Obrazac B (105 kb)
Obrazac C (92 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije za djecu branitelja (2008)
Stipendije za djecu branitelja (2007)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu