Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije zaklade 'British Scholarship Trust' za znanstveno istraživanje na britanskim sveučilištima

Baza natječaja

Stipendije zaklade 'British Scholarship Trust' za znanstveno istraživanje na britanskim sveučilištima

Rok za prijavu: 01.03.2016.

Kontakt institucija: Institut za razvoj obrazovanja
Razina studija: program profesionalnog usavršavanja
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Ujedinjeno Kraljevstvo

 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, Agencija za mobilnost i programe Europske unije i zaklada "British Scholarship Trust" pozivaju zainteresirane znanstvene novake i asistente s visokih učilišta i znanstvenoistraživačkih instituta u RH na podnošenje prijave za dodjelu stipendije za znanstveno istraživanje na britanskim sveučilištima u trajanju od 1 do 3 mjeseca tijekom akad. g. 2016./2017. Pravo prijave imaju kandidati koji do 1. listopada 2016. neće navršiti 30 godina. Prednost imaju kandidati koji nisu provodili znanstveno istraživanje u inozemstvu.

Prijava uključuje sljedeće priloge koje treba dostaviti u dva (2) primjerka (original i kopiju) na engleskome jeziku:

 1. otisnuti ispunjeni prijavni obrazac dostupan na:
  http://www.britishscholarshiptrust.org/bstform.pdf;
 2. otisnut i ispunjen on-line obrazac na hrvatskome jeziku koji je dostupan na web stranici:
  http://www.mobilnost.hr/prijava_za_stipendiju/;
 3. prijedlog istraživačkoga projekta (1 stranica);
 4. životopis u Europass formatu;
 5. prihvatno pismo britanske ustanove (ako je moguće) ili dokaz o uspostavljenome kontaktu s odabranom institucijom;
 6. kopiju diplome diplomskoga studija (neovjerena kopija diplome izdana na engleskome jeziku ili neovjerena kopija diplome na hrvatskome jeziku i ovjeren prijevod na engleskom jeziku);
 7. kandidati koji su u trenutku prijave upisani na poslijediplomski studij trebaju priložiti prijepis ocjena položenih ispita (neovjeren prijepis ocjena na engleskome jeziku ili neovjeren prijepis ocjena na hrvatskome jeziku i ovjeren prijevod na engleskome jeziku);
 8. dvije preporuke na engleskome jeziku zatvorene u posebnim omotnicama;
 9. kopiju domovnice (neovjerenu);
 10. dokaz o znanju engleskoga jezika (jedna od sljedećih mogućnosti):
  a) ocjene na kraju srednjeg obrazovanja (neovjerena kopija svjedodžbe na hrvatskome jeziku i ovjeren prijevod na engleskome jeziku);
  b) ocjene tijekom studija (neovjerena kopija stranice u indeksu i ovjeren prijevod na engleskome jeziku ili potvrda fakulteta na engleskome jeziku ili potvrda fakulteta na hrvatskome s ovjerenim prijevodom na engleskome jeziku);
  c) potvrda škole za strane jezike (na engleskome jeziku ili na hrvatskome s ovjerenim prijevodom na engleskome jeziku);
  d) rezultat međunarodnoga testa iz engleskoga jezika (npr. IELTS/TOEFL).

Kandidati u prijavnome obrascu trebaju navesti jedno ili više britanskih sveučilišta na kojima bi željeli realizirati stipendiju. Preporučuje se da kandidati osiguraju pismo britanskoga znanstvenika koji bi prihvatio mentorstvo i dostave ga zajedno s prijavom do 1. ožujka 2016.

U suprotnom, kada kandidat primi obavijest da je njegova prijava uvrštena u uži izbor (najkasnije do travnja 2016.), britanski znanstvenik, mentor, treba poslati prihvatno pismo izravno zakladi "British Scholarship Trust" prije donošenja konačne odluke o dodjeljivanju stipendije.

Prijavu koja uključuje navedenu dokumentaciju potrebno je poslati do 1. ožujka 2016. na navedenu adresu. Agencija za mobilnost i programe Europske unije i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izabrat će kandidate čije će prijave biti proslijeđene u Veliku Britaniju do 1. travnja 2016. godine. Konačnu odluku o dodjeljivanju stipendije donosi "British Scholarship Trust" u svibnju 2016. godine. Putne troškove snosi Agencija za mobilnost i programe Europske unije, a troškove boravka "British Scholarship Trust". Ne postoji mogućnost snošenja troškova za studij na britanskom sveučilištu.

Detaljne informacije o stipendiji i zakladi "British Scholarship Trust" možete pronaći na mrežnim stranicama.

Korisne upute za pripremu prijavne dokumentacije možete pronaći ovdje.
 
Prijavom na natječaj kandidati daju pristanak Agenciji za mobilnost i programe EU-a za prikupljanje i obradu njihovih osobnih podataka (koje su naveli u prijavi) u svrhu provedbe natječaja i suglasnost za korištenje podataka prilikom objave rezultata natječaja (ime i prezime) na web stranici Agencije.

Prijave se šalju poštom na adresu:

AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Frankopanska ulica 26, 10 000 Zagreb,
s naznakom: "Stipendije za studijski boravak u Velikoj Britaniji"
tel.: +385 (1) 5497 896 /+ 385 (1) 555 7805
e-pošta: bilaterala@mobilnost.hr

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu