Homepage > Competitions > Cogito programme scholarships

Baza natječaja

Cogito programme scholarships

Deadline: 30.05.2016.

Scholarship administrator: Institut za razvoj obrazovanja
Level: doctoral, postdoctoral
Place of study: France, Croatia

 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je

N a t j e č a j
za sufinanciranje hrvatsko-francuskih znanstvenoistraživačkih projekata
u sklopu programa „Cogito“ Partnerstvo Hubert Curien za 2017. – 2018.

„Cogito“ je hrvatsko-francuski program Partnerstva Hubert Curien (PHC) u području znanosti i tehnologije. Cilj ovog programa je olakšati i razviti visokokvalitetnu znanstvenu i tehnološku suradnju hrvatskih i francuskih znanstvenika na zajedničkim znanstvenoistraživačkim projektima.

Uvjeti prijave

Natječaj je otvoren svim znanstvenoistraživačkim i visokoškolskim ustanovama Republike Hrvatske i Francuske Republike i obuhvaća sva znanstvena područja. Posebna pozornost posvetit će se projektima tematski vezanim uz okvirni program za istraživanje i inovacije Obzor 2020.

Hrvatski partner, na temelju ovog natječaja, prijavu podnosi Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, a francuski partner prijavu za isti projekt podnosi agenciji Campus France na temelju natječaja koji je objavljen na www.campusfrance.org.

Jedan od važnijih kriterija pri odabiru projekata predstavlja aktivno sudjelovanje i mobilnost mladih istraživača, posebno doktoranada i postdoktoranada.

Prednost će imati projekti koji do sada nisu koristili financijsku pomoć u sklopu ovog programa.

Projekti koji nisu u propisanom roku prijavljeni i s hrvatske i s francuske strane neće se razmatrati.

U cilju poticanja stvaranja europskih istraživačkih mreža, hrvatska i francuska strana potiču svoje istraživače da projekt prijavljen u sklopu programa „Cogito“ (PHC) prijave i u sklopu programa bilateralne projektne suradnje s ostalim europskim zemljama.

Financiranje

Sredstva koja dodjeljuju hrvatska i francuska strana predstavljaju dodatnu financijsku pomoć znanstvenoistraživačkim ekipama koja je namijenjena isključivo pokrivanju troškova putovanja i boravaka istraživača u ukupnom trajanju od najviše mjesec dana godišnje po projektu. Ostala sredstva potrebna za provedbu projekta moraju biti osigurana iz vlastitih sredstava partnerskih ustanova ili iz drugih izvora.

Intelektualno vlasništvo

Voditelji projekata trebaju poduzeti sve potrebne mjere vezane uza zaštitu intelektualnog vlasništva. Treba pažljivo pročitati priloženi dokument koji se odnosi na dobre prakse vezane uz pravila intelektualnog vlasništva. Prijava projekta uključuje pristanak svih strana na navedena pravila.

Trajanje projekta

Predviđeno trajanje projekta je dvije godine, a uvjet za dodjelu financijskih sredstava za drugu godinu provedbe projekta je stručno i financijsko izvješće o namjenski utrošenim sredstvima u prvoj godini provedbe.

Način prijave

Hrvatski partner prijavljuje projekt na propisanom prijavnom obrascu koji je dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Popunjeni obrazac potrebno je poslati elektroničkom poštom na adresu gđe Marije Crnić, a originalni primjerak na adresu:

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA
UPRAVA ZA ZNANOST I TEHNOLOGIJU
ZA „COGITO“ PARTNERSTVO HUBERT CURIEN ZA 2017. – 2018.
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

Rok prijave

Rok za predaju prijave je 30. svibnja 2016.
Rezultati natječaja bit će objavljeni do kraja prosinca 2016., a projekti se počinju provoditi od siječnja 2017.

Dodatne informacije

Za sve pojedinosti i dodatne informacije o natječaju možete se obratiti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta na tel.: 01/ 4594 353 ili e-mail: marija.crnic@mzos.hr te Francuskome institutu u Hrvatskoj, gđi Jasni Bas, atašeu za znanstvenu i sveučilišnu suradnju, na tel.: 01/489 36 49, e-mail: jasna.bas@diplomatie.gouv.fr

DOKUMENTI

Izvor: www.mzos.hr

 

 

 

 

Visit www.ceu.hu