Homepage > Competitions > Natječaj za znanstveno-tehničku suradnju Hrvatska - Austrija 2014. -2015.

Baza natječaja

Natječaj za znanstveno-tehničku suradnju Hrvatska - Austrija 2014. -2015.

Deadline: 31.05.2013.

Scholarship administrator: Institut za razvoj obrazovanja
Level: not defined
Field of study: not defined
Place of study: Austria, Croatia

 

Natječaj za znanstveno-tehničku suradnju Hrvatska - Austrija 2014. -2015.

 

Rok: 31. svibnja 2013.


Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Savezno ministarstvo znanosti i istraživanja Republike Austrije zajednički provode program s ciljem intenziviranja međunarodne znanstvene suradnje obiju zemalja i poticanja mobilnosti znanstvenika u okviru bilateralnih znanstvenoistraživačkih projekata.
 

Osobe koje imaju pravo na poticajna sredstva: znanstvenici na sveučilištima, akademijama, veleučilištima i drugim javnim znanstvenim i istraživačkim ustanovama.
 

Preduvjet za prijavu: definiran znanstveni projekt na kojemu rade znanstvenici obiju zemalja.
 

Prioritetna područja: sva znanstvena područja bez ograničenja.


Posebno će biti poticani bilateralni projekti koji predviđaju uključivanje u istraživačke programe EU te proširenje u multilateralne projekte. Posebno će biti poticano sudjelovanje mladih te znanstvenica kao i novi projekti (koji nisu bili financirani u okviru ovoga programa).

Trajanje projekta: 1. siječnja 2014. - 31. prosinca 2015. godine

Datum do kojega se primaju prijedlozi: 31. svibnja 2013. godine

Financijske odredbe

Troškove putovanja snosi država šiljateljica; troškove boravka snosi zemlja primateljica. Na hrvatskoj strani može se tražiti do 2.800,00 eura godišnje po projektu.

Tablicu u kojoj su navedeni maksimalni iznosi iz kojih se pokriva smještaj austrijskih znanstvenika (osigurava i obračunava hrvatska ustanova) pogledajte OVDJE. Preostali iznos namijenjen je prehrani austrijskih znanstvenika, i to najviše do visine zakonom propisane dnevnice u RH koja trenutno iznosi 150,00 kuna.
 

Odabir projekata/evaluacijski kriteriji

Evaluaciju prijedloga obavit će nacionalni stručnjaci, polazeći od sljedećih kriterija:

1.Znanstvena relevantnost istraživanja;
2.Primjerenost prikazane znanstvene metode;
3.Kvalificiranost podnositelja projekta za provedbu projekta;
4.Važnost i potreba bilateralne znanstvene suradnje (korist za znanost u objema državama te mogućnost za iskoristive rezultate i patente, licence, itd. ili za nove znanstvene spoznaje);
5.Eventualna mogućnost (naknadne) integracije u EU programe ili druge multilateralne programe;
6.Sudjelovanje mladih znanstvenika (do 35 godina);
7.Sudjelovanje znanstvenica kao suradnica ili voditeljica projekata.

Rezultati će biti poznati nakon provedene evaluacije i usuglašavanja s austrijskom stranom (prosinac 2013. godine).

Izvješćivanje

Hrvatski znanstvenici dužni su dostaviti godišnja financijska i stručna izvješća Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta dinamikom propisanom s hrvatske strane. Nakon završetka projekta potrebno je u roku od tri mjeseca (kraj ožujka 2016.) dostaviti zajedničko završno izvješće o radu na projektu.

Predaja prijedloga projekata

U Hrvatskoj se prijedlozi projekata šalju poštom na sljedeću adresu:
 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Uprava za znanost i tehnologiju
Donje Svetice 38
10000 Zagreb

tel.: +385 (0)1 4594 353
fax: +385 (0)1 459 4349
e-mail: marija.crnic@mzos.hr

U Austriji:
 

OeAD-GmbH (Österreichischer Austauschdienst)
ICM – Zentrum für Internationale Kooperation & Mobilität
Programm WTZ / Samira Seferovic
Ebendorferstraße 7
A-1010 Wien

tel.: +43 (0)1/ 53408-457
fax: +43 (0)1/ 53408-499
e-mail: wtz@oead.at

 

Materials

Prijavni obrazac (100 kb)
Planirana sredstva (131 kb)

 

 

 

Visit www.ceu.hu