Homepage > Competitions > Stipendija Vlade Narodne Republike Kine

Baza natječaja

Stipendija Vlade Narodne Republike Kine

Deadline: 10.03.2006.

Scholarship administrator: Institut za razvoj obrazovanja
Level: undergraduate, postgraduate
Field of study: not defined
Place of study: China

 

Natječaj za dodjelu stipendija Vlade Narodne Republike Kine za akademsku godinu 2006./2007.  

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

objavljuje

N A T J E Č A J

 ZA DODJELU STIPENDIJA VLADE NARODNE REPUBLIKE KINE ZA AKADEMSKU GODINU 2006./2007.

  • dodiplomski studij sinologije (prednost imaju polaznici Slobodnog trogodišnjeg studija sinologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu)
  • poslijediplomski studij ili stručno usavršavanje

Budući da se većina studijskih programa provodi na kineskom jeziku, stipendistima koji ne vladaju kineskim jezikom osigurava se učenje kineskog jezika u NR Kini u trajanju od jedne akademske godine prije početka provedbe studijskog programa.

Pojedine poslijediplomske ili doktorske programe moguće je provesti na engleskom jeziku.

Prijava za stipendiju treba sadržavati sljedeće dokumente:

  • prijavni obrazac (original i preslika)
  • 2 fotografije
  • presliku domovnice
  • preslike dokumentacije o dosadašnjem školovanju; svjedodžbe o maturi ili diplome fakulteta s prijepisom i izračunatom prosječnom ocjenom
  • životopis na engleskom i hrvatskom jeziku
  • studijski plan na engleskom i hrvatskom jeziku
  • pismo preporuke škole ili sveučilišne ustanove na engleskom jeziku (2 originala)
  • kandidati za umjetnički studij trebaju priložiti 5-6 fotografija svojih radova na čijim poleđinama treba biti navedeno ime i prezime kandidata, državljanstvo i vlastoručni potpis

Napomena:
Prilikom dobivene stipendije, kandidat je dužan obaviti liječnički pregled te jedan original obrasca Liječnička potvrda o zdravstvenom stanju (uključujući detaljnu krvnu sliku) dostaviti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, Uprava za međunarodnu suradnju, Strossmayerov trg 4, 10 000 Zagreb (mr. sc. Tamara Gobo, tel: 4594-368)., a drugi original obrasca kandidat je dužan predati na sveučilište prilikom dolaska u Narodu Republiku Kinu.

Popis kineskih visokoobrazovnih ustanova koje prihvaćaju strane studente kao i pregled studijskih programa te detaljne informacije o stipendijama NR Kine nalaze se na web stranicama www.csc.edu.cn.

Prijave, u dva primjerka, s naznakom za koju se stipendiju kandidat prijavljuje poslati do 10. ožujka 2006. godine na adresu:

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA
“Stipendije NR Kine”
Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb

Dodatne informacije o natječaju možete dobiti u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa na tel.: 01/4594-368 (mr.sc. Tamara Gobo) ili e-mail: Tamara.Gobo@mzos.hr

Materijali

 

 

 

 

Visit www.ceu.hu