Homepage > Competitions > Stipendija Zaklade 'British Scholarship Trust'

Baza natječaja

Stipendija Zaklade 'British Scholarship Trust'

Deadline: 28.02.2007.

Scholarship administrator: Institut za razvoj obrazovanja
Level: short course
Field of study: not defined
Place of study: United Kingdom

 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Republike Hrvatske i Zaklada "British Scholarship Trust"

pozivaju zainteresirane znanstvene novake i asistente s visokih učilišta i znanstvenoistraživačkih instituta u RH na podnošenje prijave za dodjelu stipendije za znanstveno istraživanje na britanskim sveučilištima u trajanju od 1-6 mjeseci tijekom akad. g. 2007./2008. (prosječni boravak 1-3 mjeseca). Pravo prijave imaju kandidati koji do 1. listopada 2007. neće navršiti 30 godina. Prednost imaju kandidati koji nisu provodili znanstveno istraživanje u inozemstvu.

Prijava uključuje:

 1. prijavni obrazac (http://www.britishscholarshiptrust.org/bstform.pdf)
 2. prijedlog istraživačkog projekta na engleskom jeziku (1 stranica). Ukoliko se traži boravak dulji od tri mjeseca, potrebno je dodatno pojašnjenje.
 3. životopis na engleskom jeziku
 4. kopiju diplome dodiplomskog studija (neovjerena kopija diplome na hrvatskom jeziku i ovjeren prijevod na engleski jezik)
 5. kopiju diplome poslijediplomskog studija (neovjerena kopija diplome na hrvatskom jeziku i ovjeren prijevod na engleski jezik – samo za kandidate koji u vrijeme prijave imaju akademski naziv magistra znanosti)
 6. prijepis ocjena poslijediplomskog studija i ovjeren prijevod na engleski jezik. Kandidati koji su u trenutku prijave u tijeku poslijediplomskog studija trebaju priložiti prijepis ocjena položenih ispita.
 7. dvije preporuke na engleskom jeziku
 8. jednu fotografiju
 9. kopiju domovnice (neovjerenu)
 10. dokaz o poznavanju engleskog jezika (jedna od sljedećih mogućnosti):
  a) ocjene na kraju srednjeg školovanja (neovjerena kopija svjedodžbe na hrvatskom jeziku i ovjeren prijevod na engleski jezik);
  b) ocjene tijekom studija (neovjerena kopija stranice u indeksu i ovjeren prijevod na engleski jezik ili potvrda fakulteta na engleskom jeziku ili na hrvatskom s ovjerenim prijevodom);
  c) potvrda škole za strane jezike (na engleskom jeziku ili na hrvatskom s ovjerenim prijevodom);
  d) rezultat međunarodnog testa iz engleskog jezika (npr. IELTS/TOEFL).

Kandidati u prijavnom obrascu trebaju navesti jedno ili više britanskih sveučilišta na kojima bi željeli realizirati stipendiju. Preporuča se da kandidati najkasnije do travnja osiguraju dopis britanskog znanstvenika koji bi prihvatio mentorstvo. Kad bude objavljeno koji su kandidati uvršteni u uži izbor, britanski znanstvenik šalje dopis izravno zakladi "British Scholarship Trust" prije donošenja konačne odluke.

Prijavu koja uključuje stavke od 1-10 potrebno je poslati do 28. veljače 2007. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa izabrat će kandidate čije će prijave biti uvrštene u uži izbor. Konačnu odluku o dodjeljivanju stipendije donosi "British Scholarship Trust" u svibnju 2007. Putne troškove snosi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, a troškove boravka "British Scholarship Trust". Ne postoji mogućnost snošenja troškova razdoblja studija na britanskom sveučilištu.

Informacije o zakladi "British Scholarship Trust": www.britishscholarshiptrust.org

Upiti vezano uz postupak prijave: Marija.Crnic@mzos.hr

Prijave šaljite na adresu:
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA
Uprava za međunarodnu suradnju
Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb
s naznakom: "Stipendije za studijski boravak u Velikoj Britaniji"

 

 

Previous year's competition

\'British Scholarship Trust\' (2006)

 

 

 

Visit www.ceu.hu